Terugblik op een geslaagde IVN Ledendag

Zaterdag 16 april 2016 vond de IVN Ledendag plaats in de Stadsgehoorzaal Leiden. Een leuke dag die in het teken stond van het thema ‘natuur dichtbij’. Tijdens deze dag heeft Tauw de IVN Van Dijk Nijkamp Innovatieprijs uitgereikt en samen met Operatie Steenbreek een combiworkshop verzorgd.

‘We kijken terug op een zeer geslaagde Ledendag en zijn erg blij met de rol die Tauw daarin heeft willen spelen!’, aldus Stephen Labib (organisator IVN Ledendag).

IVN Van Dijk Nijkamp Innovatieprijs

Tauw feliciteert Stichting Biomimicry NL met het winnen van de IVN Van Dijk Nijkamp Innovatieprijs! Met deze prijs waardeert IVN een onderscheidend initiatief waarmee op een vernieuwende wijze en/of voor een nieuwe doelgroep natuureducatie opgezet wordt. Han de Wit, Business Development Manager bij Tauw, was juryvoorzitter en mocht de prijs uitreiken.

De winnende inzending was een nieuw onderwijsprogramma voor het basisonderwijs: 'Technieken uit de natuur/Biomimicry op het schoolplein'. Dit is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Veldwerk Nederland (eerder een onderdeel van IVN) en Stichting Biomimicry. De stimuleringsbijdrage (€2500) wordt onder andere gebruikt om de bekendheid van het programma te vergroten, bijvoorbeeld door workshops te geven op de opleiding Leraar Basisonderwijs (PABO).

Combiworkshop

Met ‘Natuur Dichterbij’ als thema gaven Tauw en Operatie Steenbreek een gezamenlijke workshop. Beide partijen brengen namelijk, elk op een eigen manier, de natuur dichterbij de mens. Operatie Steenbreek heeft als doel burgers bewust te maken van de negatieve effecten van verstening. Klimaatverandering en slechte biodiversiteit tegengaan begint in eigen tuin, daarom beweegt Operatie Steenbreek burgers om (onder andere) hun tuin te vergroenen. Tijdens de interactieve workshop gaf Operatie Steenbreek tips en trucs over het realiseren van meer natuur in de tuin en rondom het huis.

Bij de aanleg en het beheer wijken, parken, wegen, waterlopen en groenvoorzieningen spelen talloze belangen. Wat is voor IVN een handige strategie, wie zijn de spelers en hoe werkt dat in de praktijk? Dat was waar Tauw zich op richtte tijdens zijn deel van de workshop.

Tijdens de workshop werd aangegeven hoe IVN-leden kansen in de stad of wijk optimaal kunnen benutten. Daarnaast kregen deelnemers in het praktijkgedeelte handvatten om via lokale IVN-afdelingen zelf actief mee te werken aan een groenere leefomgeving en meer natuur dicht(er)bij.

Carolien Wegstapel en Pim de Kwaadsteniet begeleidden de workshop vanuit Tauw. Zij blikken terug: ‘We kijken terug op een leuke en geslaagde workshop! De presentatie was een vliegende start, waarbij we een korte impressie gaven van de belangrijke vuistregels bij het werken aan stadsnatuur. Vervolgens gingen de IVN-leden zelf in groepjes aan de slag. Zij bleken een hoop in huis te hebben: het kennisniveau was hoog, iedereen was enthousiast, er werd actief meegedaan en er werden veel frisse ideeën geopperd. We hopen in de toekomst nog actiever met hen samen te werken in concrete projecten.’

Tauw & IVN

IVN is een landelijke organisatie die mensen lokaal bij de natuur betrekt. Op scholen, in Nationale Parken en in hun eigen buurt. Binnen de 170 lokale afdelingen van IVN zijn zo'n twintigduizend ervaren vrijwilligers actief. Jaarlijks organiseren zij met veel passie talloze excursies, cursussen, wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen.

Tauw is sinds 2013 sponsorpartner van IVN. We stellen elk jaar €20.000 ter beschikking. Daarmee werkt IVN aan een duurzame samenleving, met als achterliggende gedachte dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert.

Contactpersoon: Jelmer Bron