PFAS-bijeenkomst voor aannemers: delen van ervaringen en tips

Onlangs heeft Tauw een bijeenkomst voor aannemers georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen rondom de PFAS-problematiek en het Tijdelijk Handelingskader PFAS.

1 oktober 2019 - Aannemers krijgen steeds vaker te maken met (mogelijk) PFAS-houdende grond en baggerspecie. Wat betekent het Tijdelijk Handelingskader PFAS voor hen, met welke  onzekerheden hebben ze te maken en hoe kunnen ze hierop anticiperen?  

Tijdens de bijeenkomst hebben we uitgelegd wat het Tijdelijk Handelingskader PFAS (THP) inhoudt en hoe te handelen wanneer men te maken krijgt met PFAS bij grondverzet. Daarbij is onder andere ingezoomd op de milieuhygiënische bewijsmiddelen rondom PFAS en GenX en de toepassing ervan (partijkeuringen en bodemkwaliteitskaarten). Ook is (voor zover mogelijk) alvast vooruitgeblikt op het definitieve handelingskader.

De bijeenkomst stond vooral in het teken van het uitwisselen van ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Zo was er veel ruimte voor vragen en discussie, waaronder een vragenuurtje waarbij de deelnemers hun PFAS-projectvraag één op één met onze adviseurs konden bespreken.

Belangrijkste conclusies

De belangrijkste conclusies die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen, zijn:

  • Het THP is veel te rigide en sluit niet aan bij de dagelijkse uitvoeringspraktijk
  • Het THP is opgelegd zonder goede vooraankondiging van de inhoudelijke consequenties. De overgangstermijn is te kort om tijdig te kunnen anticiperen en de nodige aanpassingen te doen
  • Er zitten veel ‘gaten’ (onduidelijkheden of niet-ingevulde zaken) in het THP
  • Men vindt dat er slecht over het THP is nagedacht, en men geeft aan dat de aannemersbranche er vooraf graag bij betrokken was geweest
  • Overheden (gemeenten, omgevingsdiensten, RWS) interpreteren het THP heel verschillend, waardoor er veel onzekerheden zijn zodra het grondverzet regio- of gemeente-overschrijdend is
  • Er is behoefte aan meer ‘gemengde’ PFAS-bijeenkomsten, waarvoor zowel overheden als bedrijven worden uitgenodigd

Enkele tips

Uit de bijeenkomst is naar voren gekomen dat er veel onduidelijkheden zijn over (het werken met) het THP. De grote vraag is dan ook: hoe nu verder? Enkele tips die zijn meegegeven:

  • Stem de aanpak van grondverzet in je project vroegtijdig af met het bevoegde gezag
  • Voorkom onnodige afvoer van grond en baggerspecie
  • Met het opstellen van een bodemkwaliteitskaart is onderzoek op PFAS niet nodig (scheelt tijd en geld). Vraag hiernaar bij de gemeenten en omgevingsdiensten

Hoe Tauw u kan helpen

Naast bodemonderzoek op PFAS adviseren we in de voorbereiding en uitvoering van projecten, zoeken we afstemming met bevoegde gezagen en stellen we bodemkwaliteitskaarten en grondstromenplannen op. Daarnaast is Tauw kennisdrager voor Bodem+, het Besluit bodemkwaliteit en het THP, en doen we onderzoek naar reinigingsmethoden.

PFAS-bijeenkomsten
Op 1 oktober 2019 verzorgt Tauw, tijdens een mini-conferentie ‘PFAS voor gemeenten’ van de gemeente Breda en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), een presentatie over Grondverzet onder het Tijdelijk Handelingskader PFAS.

Voor meer informatie over PFAS zie https://www.tauw.nl/pfas/

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.