Tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere goedgekeurd

Rijkswaterstaat mag beginnen met de uitbreiding van het wegennet in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere. Tauw heeft hiervoor verschillende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het verzorgen van het wegontwerp en het schrijven van het tracébesluit.

De Raad van State heeft in een uitspraak van 4 januari 2012 alle bezwaren tegen het tracébesluit 'Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere' ongegrond verklaard.
In totaal hadden 41 particulieren, bedrijven en organisaties de Raad van State gevraagd het tracébesluit te vernietigen. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Weguitbreiding

De weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere is één van de grootste wegprojecten van de afgelopen tien jaar is in Nederland. Het tracébesluit maakt het mogelijk ongeveer 63 kilometer snelweg aan te passen. Op een aantal trajecten van de A1, A2, A6, A9 en A10-Oost wordt het aantal rijbanen uitgebreid naar vier of vijf per rijrichting.

Rol van Tauw

Tauw is sinds 2007 vanaf het voorlopige ontwerp tracébesluit betrokken bij dit project. Naast het verzorgen van het wegontwerp en het schrijven van het tracébesluit is Tauw ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van verschillende deelonderzoeken op het gebied van geluid, waterhuishouding, externe veiligheid en archeologie. Voor het onderdeel geluid heeft Tauw samengewerkt met zowel Movares als Grontmij.

Planning

Volgens de planning van de minister moeten alle werkzaamheden in 2020 zijn afgerond. Het project bestaat uit vijf deeltrajecten. Rijkswaterstaat start begin 2012 met de voorbereidingen van de werkzaamheden op de A10-Oost en het gedeelte van de A1 tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Diemen. De totale investeringskosten bedragen € 4,4 miljard.

Contact persoon: Wilbert van Pampus