Tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere ondertekend

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op 21 maart het tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere ondertekend. Hiermee kan de uitvoering van het grootste wegproject in Nederland in tien jaar van start. Tauw heeft ondermeer het wegontwerp verzorgd en het (ontwerp-) tracébesluit geschreven.

Om de filedruk in de Noordvleugel van de Randstad te verminderen, wordt de capaciteit op de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere fors uitgebreid. Het gaat om verbreding van delen van de A9, A2, A10, A1 en A6. Verder komen er twee tunnels, een aquaduct en worden honderd bruggen en viaducten aangepast. Met een investering van ongeveer 4,5 miljard euro wordt de centrale verkeersader van de Noordelijke Randstad klaargemaakt voor de toekomst.

Tauw is sinds 2007 vanaf het voorlopige ontwerp tracébesluit betrokken bij dit project. Naast het verzorgen van het wegontwerp en het schrijven van het tracébesluit is Tauw ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van verschillende deelonderzoeken op het gebied van geluid, waterhuishouding, externe veiligheid en archeologie. Voor het onderdeel geluid heeft Tauw samengewerkt met zowel Movares als Grontmij. De totale omzet voor Tauw op dit project bedraagt 4 miljoen euro.

Contact persoon: Wilbert van Pampus