TRIMS voor asbest: veilig en efficiënt beheer van asbest in gebouwen

Voor organisaties en bedrijven met veel gebouwen en objecten is het lastig om actueel inzicht te houden in hun ‘asbestbezit’. De informatie over de aanwezige asbest ligt veelal opgeslagen in diverse rapporten. Het informatiemanagementsysteem TRIMS Asbest ondersteunt bij een veilig en efficiënt beheer van asbest door alle asbestinformatie overzichtelijk in één systeem te presenteren.

In gebouwen en objecten die vóór 1994 zijn gebouwd, is er grote kans op aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Asbestinventarisatie moet bepalen waar asbest aanwezig is, welke asbest risicovol is en welke maatregelen de eigenaar (op termijn) moet nemen om een gebouw met asbest veilig te kunnen gebruiken.

Daarbij is het belangrijk om de status van het asbest goed in de gaten te houden. Zo kan asbest in de loop der tijd verweren of een risico vormen als ruimtes intensiever worden gebruikt. Om dit alles te organiseren worden diverse onderzoeks- en adviesrapporten opgesteld, vaak opgeslagen in pdf’s en spreadsheets.

Wat is TRIMS Asbest?

TRIMS Asbest (Tauw Risicogestuurd Informatie Management Systeem voor Asbest) is ontwikkeld in Relatics, een webbased platform dat alle relevante data - en verbanden tussen deze data - organiseert en structureert. Met behulp van semantische technologie en een eisen gecentreerde aanpak kunnen eisen, objecten, ruimten, activiteiten, risico’s en verificaties worden beheerd in een samenhangend netwerk. Zo wordt de informatie volledig traceerbaar, worden kosten en risico’s verminderd en blijven projecten volledig onder controle.

Hoe werkt het?

Per project wordt een digitale omgeving aangemaakt waarin alle relevante informatie wordt toegevoegd en verrijkt. De opdrachtgever heeft toegang tot deze projectomgeving en kan daardoor de uitvoering van processen realtime volgen en waar nodig participeren.

TRIMS Asbest is te gebruiken als zelfstandig systeem, maar kan vanwege de grote compatibiliteit ook een aanvulling zijn op al aanwezige systemen. TRIMS is ondersteunend aan de procesaanpak risicogestuurd werken en kan naar wens van de opdrachtgever flexibel worden ingericht. Daarbij worden de volgende stappen doorlopen:

 • Stap 1: Vaststellen areaal, decompositie
  Er wordt vastgelegd uit welke beheerobjecten het areaal bestaat en uit welke onderdelen de beheerobjecten zijn opgebouwd (bijvoorbeeld complex - gebouw - verdieping - ruimte - locatie - asbestbron).
 • Stap 2: Overzetten asbestdata
  De relevante asbestdata (zoals asbestbron, materiaal, locatie, bloostellingsrisico) wordt overgezet in TRIMS. Ook de aanwezige onderzoeks- en adviesrapporten van een object kunnen worden opgenomen. Indien de aanwezige asbestdata niet up-to-date is, kan deze eerst worden geactualiseerd.
 • Stap 3: Vastleggen maatregelen en kosten op basis van blootstellingsrisico’s
  In overleg met de opdrachtgever worden - op basis de bloostellingsrisico’s en de kennis en ervaring van Tauw - de gebruiksbeperkingen, beheersmaatregelen, uiterste saneringsdata en kosten vastgesteld. Hiermee wordt de data in TRIMS verrijkt. 
 • Stap 4: Planning en budgettering
  Door alle informatie te combineren wordt vastgesteld wanneer welke maatregel (monitoring, sanering) plaatsvindt en hoeveel dit gaat kosten.

Bekijk deze animatie voor meer informatie over hoe TRIMS Asbest werkt.

TRIMS Asbest in de praktijk

TRIMS Asbest wordt al in praktijk toegepast, onder andere door Rijkswaterstaat voor het beheer van kunstwerken als sluizen, bruggen en tunnels.

Meer informatie over TRIMS Asbest is ook te vinden op www.tauw.nl/trims.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.