Uitwerking nieuwe oeververbinding Ouderkerk aan de Amstel

De Provincie Noord-Holland is in 2009 gestart met een studie naar de vervanging van de brug over de Amstel bij de N522 bij Ouderkerk aan de Amstel. De brug stamt uit de jaren ’60 en is niet langer in staat de toenemende verkeersstromen op een vlotte en veilige manier af te handelen. Tauw heeft de provincie ondersteund bij de planvorming.


De Provincie Noord-Holland is in 2009 gestart met een studie naar de vervanging van de brug over de Amstel bij de N522 bij Ouderkerk aan de Amstel. De brug stamt uit de jaren ’60 en is niet langer in staat de toenemende verkeersstromen op een vlotte en veilige manier af te handelen. Tauw heeft de provincie ondersteund bij de planvorming.

Aan beide zijden van de brug sluiten zijwegen aan met een belangrijke lokale functie. Vooral tijdens filevorming op de A9 en in spitsuren wordt deze weg veelvuldig gebruikt door doorgaand verkeer. Bij de te smalle brug lijdt dit tot filevorming waardoor het verkeer ongewenste routes door de omgeving gaat zoeken. De provincie zoekt samen met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel, de Stadsregio Amsterdam en Waternet een goede oplossing voor dit knelpunt.

Zes varianten

De combinatie Tauw, Goudappel-Coffeng en Verburg Hoogendijk Architekten heeft in 2011 de opdracht gekregen om zes varianten voor een nieuwe oeververbinding uit te werken. Twee varianten betreffen een nieuwe brede brug, twee een nieuw aquaduct en twee een aquaduct in combinatie met een nieuwe brug.
De belangrijkste aspecten van deze studie waren het verkeerskundige onderzoek, de ruimtelijke en civieltechnische inpassing, waterveiligheid, wensen van de omgeving en de kosten.

Voorkeur

Uit de 6 varianten is de voorkeur uitgesproken voor een nieuwe brede brug waarbij de aansluiting op de Amstelzijde komt te vervallen. Dit komt de verkeersdoorstroming op de N522 ten goede. De brug kan dan minder breed worden en draagt zo bij aan het behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Tauw gaat de (verbetering in) opstuwing van de nieuwe oeververbinding nog nader berekenen.

Voor meer informatie zie ook het bericht N522 Vervanging brug Amstel Ouderkerk op de website van de provincie Noord-Holland.