Unieke dijk in Oostzaan zuivert regenwater

Op dinsdag 8 mei is in de gemeente Oostzaan de realisatie van een unieke, waterdoorlatende dijk afgerond. De dijk bestaat uit stenen die het regenwater zuiveren terwijl het door de dijk heen sijpelt. Tauw heeft de zuiverende dijk ontworpen.

De dijk maakt onderdeel uit van een innovatief watersysteem, dat is aangelegd op het nieuwe bedrijvenpark De Bombraak in de gemeente Oostzaan. Door de bebouwing kan het regenwater er minder makkelijk wegstromen. Om wateroverlast te voorkomen wordt het regenwater opgevangen in een wateropvangbekken. Vanuit het opvangbekken stroomt het water vertraagd via een waterdoorlatende dijk naar de omliggende watergang. Speciale steensoorten in de dijk en het wateropvangbekken zuiveren het regenwater, zodat de kwaliteit van het oppervlaktewater op peil blijft.

Innovatieve dijk

Op kleinere schaal is het idee van de waterdoorlatende dijk al eerder toegepast in Castricum en Bergen. Voor het eerst is de innovatieve dijk nu op grotere schaal toegepast met een zuiverende functie en een regelbare afvoer, die ook extreme neerslag zonder overlast opvangt en afvoert. Tauw heeft hiervoor samengewerkt met de gemeente Oostzaan en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Het wateropvangbekken krijgt ook een recreatieve en ecologische functie. Het Bombraak-gebied maakt deel uit van een open landschap, doorsneden door verschillende sloten. Aan de oost- en noordzijde van het gebied wordt deze kenmerkende uitstraling teruggebracht met rietkragen en natuurlijke oevers. Dit gedeelte wordt ingericht als ecologische zone. Daarnaast worden er voet- en fietspaden en houten bruggen aangelegd, zodat er een recreatief wandelgebied ontstaat.

Contact persoon: Mark de Kuster