Update project Amref: Schoon water is een zaak voor iedereen

Sinds dit jaar steunt Tauw het vijfjarige gezondheidsprogramma ‘Schoon water: een zaak voor iedereen’. Met dit project werkt Amref Flying Doctors aan toegang tot schoon (drink)water, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor 140.000 inwoners van Addis Abeba, Afar en Oromia (Ethiopië).

Vliegende start

Marjolein Ooijevaar, projectmanager bij Amref Flying Doctors, beheert dit project en reisde voor de inceptiefase af naar Ethiopië. Zij vertelt: “Het project is net gestart, wat betekent dat we veel verkennende gesprekken met bijvoorbeeld partners voeren. We leggen nu de basis voor de toekomst en formuleren onder andere leervragen voor het project. Bijvoorbeeld hoe we de waterkiosken, er zijn er nu twaalf, verder schaalbaar kunnen maken en hoe we de samenwerking met overheidsinstanties kunnen bevorderen?

Andere prioriteiten zijn de nulmeting, het aan boord krijgen van het complete team en het bekijken en bepalen van locaties waar we ons project kunnen uitvoeren. De overheid moet hiervoor land afstaan, dus dat heeft soms wat voeten in de aarde.”

Mooi voorbeeld

In de sloppenwijk Kechene van Addis Abeba is een openbare douche gerealiseerd (zie afbeelding). Een koude douche kost 5 Ethiopische birr (€0,20), een warme 15 birr (€0,60). De douche is gecombineerd met een koffiebar en een autowasserij, wat getuigt van zakelijk inzicht.

Marjolein: “Tijdens een dergelijk bezoek letten we op de positieve zaken, maar ook op eventuele verbeterpunten. In dit geval vragen we ons af of het water dat voor de autowasserij gebruikt wordt, niet hergebruikt water kan zijn.”

En daar wordt inmiddels aan gewerkt: het bedrijfje is gestart met het aanleggen van een infrastructuur voor het ‘recyclen’ van water. Daarnaast is er geïnvesteerd in zonne-energie (voor de verwarming van water) en er wordt gekeken naar manieren om nauwer met de lokale overheid samen te werken.

Schoon water: een zaak voor iedereen

Begin 2016 startte Amref het vijfjarige gezondheidsprogramma ‘Schoon water: een zaak voor iedereen!’. De lokale overheid binnen stedelijke gebieden in Ethiopië heeft te weinig budget en te weinig kennis om de water-, sanitatie- en hygiëneproblemen aan te pakken. Daarnaast wordt beleid vaak niet effectief uitgevoerd. Met de steun van Tauw pakt Amref Flying Doctors deze problemen aan. Het project richt zich op:

  • Voorlichting en training geven over hygiëne aan kinderen op scholen en bewoners van sloppenwijken.
  • Aanleggen én uitbreiden van voorzieningen voor schoon water en riolering in sloppenwijken en scholen met behulp van lokale partners.
  • Overheidspersoneel trainen en hen ondersteunen in hun managementtaken. Samenwerken met het lokale bedrijfsleven en het betrekken van burgers bij de besluitvorming.
  • Jongeren en vrouwen motiveren (en ondersteunen) om op een duurzame manier bedrijfjes rond schoon water, sanitatie en hygiëne op te zetten. Denk hierbij aan openbare douches en toiletten.

Tauw & Amref Flying Doctors

Tauw heeft in juni 2014 een overeenkomst voor 3 jaar getekend met Amref Flying Doctors. Hiermee verbinden we ons aan watergerelateerde programma's van Amref. Kijk voor meer informatie over Amref Flying Doctors en de prachtige projecten die zij uitvoeren op www.amref.nl.

Contactpersoon: Jelmer Bron