Update reductiedoelstellingen CO2-uitstoot 2013

Tauw heeft zich in 2011 tot doel gesteld om de CO2-uitstoot de komende jaren te reduceren. In 2013 heeft Tauw voor scope 1 (aardgas, brandstofverbruik zakelijk gebruik leasauto's) de reductiedoelstelling voor 2014 al gehaald. Voor scope 2 (waaronder brandstofverbruik zakelijk verkeer) is de reductiedoelstelling voor 2013 net niet gehaald.

Doel van Tauw is om de CO2-uitstoot van aardgas, leaseauto's, elektra, ingekochte warmte, brandstof, zakelijk verkeer met privéauto’s en brandstof van vliegreizen de komende jaren verder te reduceren, namelijk:

In 2013: 15 % ten opzichte van 2010
In 2014: 20 % ten opzichte van 2010

Minder CO2-uitstoot

2013 laat duidelijk een minder hoge CO2-uitstoot zien ten opzichte van 2010. Dit komt voor een belangrijk deel omdat Tauw op nagenoeg alle locaties is overgegaan van grijze op groene stroom.

Tauw werkt er hard aan om het certificaat voor niveau 5 op de CO2-Prestatieladder te behalen.

Contactpersoon: Manja Buijen