Vader van Deltawerken krijgt standbeeld op de zeedijk in Capelle

Zestig jaar na zijn overlijden heeft Dr. Ir. Johan van Veen, grondlegger van het eerste Deltaplan en bedenker van onder andere de Europoort, een standbeeld aan de Schielands Hoge Zeedijk gekregen. Het beeld is op maandag 28 september onthuld op de in 2016 versterkte dijk in Capelle aan den IJssel. Tauw heeft dit eerbetoon voor Johan van Veen gesponsord.

29 september 2020

Het beeld staat vlakbij de Hollandsche IJsselkering, het eerste en ook het enige deltawerk dat hij zelf nog gezien heeft. Johan van Veen is gestorven in 1959. Meer dan 60 jaar na zijn dood krijgt hij nu een blijvende herinnering. Deltacommissaris Peter Glas, aanwezig bij de onthulling van het standbeeld: "Hij was een ziener, hij was een ingenieur die al voor de oorlog, en ook na de oorlog, heeft gewaarschuwd voor wat uiteindelijk de Watersnoodramp werd. Hij heeft het gezien en berekend wat er nodig was."

 

Jongeren belangrijk voor onze toekomst!

Naast Peter Glas en andere hoogwaardigheidsbekleders uit waterbeherend Nederland was ook onze directeur Henrike Branderhorst aanwezig. Na de onthulling van het standbeeld mocht zij tezamen met Bas Jonkman van de TU Delft een prijs overhandigen aan het winnende team van de Hoge School Rotterdam van een eerder gehouden Hackathon. De prijs, een Tauw workshop Visualisatie zal hun helpen hun plannen verder te brengen over de verzilting van Schouwen Duivenland.

“Vooral onze jonge generatie staat voor een enorme opgave, gelet de klimaatverandering en de waterproblemen, zoals verzilting, verdroging en hoog water die daarmee samenhangen,” aldus Henrike Branderhorst. “Het standbeeld is een inspiratiepunt voor hen en uiteraard alle Nederlanders om mee te denken en vooruit te blijven kijken.

 

Stichting Blauwe Lijn

Het evenement is georganiseerd door de Stichting Blauwe Lijn die sinds haar oprichting op 21 december 2018 het initiatief heeft genomen om de kennis van Johan van Veen te verzamelen met behulp van dochter Marian van Veen en haar familieleden. De Stichting zet zich in om de kennis en visies van watermeesters zoals Cornelis Lely, Andries Vierlingh, Jan Agema, Johan van Veen en Johannis de Rijke over te brengen op toekomstige generaties waterbouwers.

 

Sponsoring Tauw

“Tauw heeft enorm geholpen middels een sponsoring van dit evenement” aldus Karen van Burg van stichting de Blauwe lijn. Zo heeft onze waterbouwkundig ingenieur Auke Terlouw deelgenomen in een expertpanel tijdens de hackathon, is er een foto-inpassing gemaakt voor de vergunningverlening voor de plaatsing van het standbeeld en heeft Tauw tijdens de onthulling een cheque aan het winnende team van de hackathon overhandigd. 

Als dank overhandigde Karen van Brug een boek van Johan van Veen aan Henrike Branderhorst en is Tauw als sponsor terug te vinden via een QR code op het standbeeld.  

 

In onderstaand filmpje wordt uitgelegd waarom er een standbeeld van Dr. Ir. Johan van Veen in Capelle aan den IJssel moet komen.

 

 

Zie ook: Tauw sponsort eerbetoon voor Johan van Veen

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.