Vecht klaar voor toekomst: grootste Nederlandse waterbodemsanering afgerond

De afgelopen 4 jaar heeft Tauw samen met Witteveen+Bos (combinatie ACV) in opdracht van Waternet de waterbodemsanering van de Utrechtse Vecht voorbereid en de uitvoering begeleid. De sanering van de Vecht betreft de grootste waterbodemsanering die in Nederland is uitgevoerd.

Betere waterkwaliteit en doorvaart

In totaal is zo’n 2,5 miljoen kuub vervuilde bagger uit de rivier verwijderd, dat staat gelijk aan een volle voetbal arena die tot aan de nok toe gevuld is met bagger. Door deze grote schoonmaak gaat de kwaliteit van het water voorruit, neemt de diversiteit aan planten toe en verbetert de doorvaart op de Vecht. Dit betekent een flinke verbetering voor iedereen op en rond de Vecht. Onlangs is de Vecht met een spectaculaire lichtshow ‘teruggegeven’ aan de omwonenden. Zie ook filmpje op YouTube.

Werkzaamheden ACV

Naast de werkzaamheden die gewoonlijk bij een waterbodemsanering aan bod komen - zoals waterbodemonderzoek, toezicht, milieukundige begeleiding en directie UAV - heeft ACV ook de begeleiding van vele andere werkzaamheden op zich genomen, waaronder een deel van het omgevingsmanagement (bewonercoördinatie) en een grootschalig onderzoek naar kadestabiliteit. Ook hebben we innovatieve technieken ingezet, waaronder het gebruik de X-ray Fluorescentie meter (XRF) waarmee op zeer grote schaal zware metalen zijn geanalyseerd en een ‘app voor toezicht’ om digitaal toezicht te kunnen houden.

Zie ook: Vecht voor de toekomst: omvangrijke waterbodemsanering

Contactpersoon: Daan Cornelisse