Vecht voor de toekomst: omvangrijke waterbodemsanering

Tot en met eind 2014 wordt de Vecht in opdracht van Waternet over een traject van ruim 50 kilometer gebaggerd. Sinds de start in 2011 verzorgt Tauw samen met Witteveen+Bos onder de naam Advies Combinatie Vecht (ACV) de uitvoeringsbegeleiding van deze omvangrijke waterbodemsanering.

In totaal wordt 2,5 miljoen kuub vervuilde bagger verwijderd. Dat zijn zo’n 5000 volle binnenvaartschepen. De bagger wordt via een binnenvaartschip afgevoerd naar depot IJsseloog.

Het saneren van de bodem gebeurt in twee stappen. Gestart wordt met het baggeren van de zogenoemde bulkslag waarbij soms wel tot 2 meter baggerspecie verwijderd wordt. Geëindigd wordt met de saneringsslag waarbij met precisie de laatste 30 cm wordt verwijderd. Gedurende de werkzaamheden worden ook nog ruim 400 woonarken verplaatst om ook onder de woonarken goed te kunnen baggeren.

Werkzaamheden ACV?

ACV verzorgt op het project het (hoofd)toezicht, de milieukundige begeleiding conform BRL 6003, contractbegeleiding, veldwerk en de projectbegeleiding. Daarbij worden innovatieve technieken ingezet, zoals het gebruik van de XRF voor het analyseren van zware metalen en de 'app voor toezicht' om digitaal toezicht te kunnen houden.

Een aantal zaken waarmee ACV te maken heeft gekregen gedurende het project zijn:

  • Archeologische begeleiding en vondsten
  • Aantreffen van niet gesprongen explosieven in zowel verdacht- als onverdacht gebied
  • Aansturing vooropname nulsituatie van werkgebied, inclusief (woon)arken
  • Flora & fauna maatregelen (broedende ijsvogels)
  • Aanvullend asbestonderzoek
  • Aanvullend geluidsonderzoek
  • Ontwerp en opstellen bestekken
  • Begeleiding van de aanbestedingen

Verbetering waterkwaliteit

Door deze grote schoonmaak gaat de kwaliteit van het water vooruit, neemt de diversiteit aan planten en dieren toe en verbetert de doorvaart op de Vecht. Dit betekent een flinke verbetering voor iedereen op en langs de Vecht. Het schoonmaken van de bodem is de laatste stap in een reeks van maatregelen om de Vecht en de leefomgeving ervan te verbeteren.


Contact personen: Daan Cornelisse en Matthijs Bakker