Veiliger werken met asbest door wetswijzigingen

Om het werken met asbest veiliger te maken zijn er op 1 januari 2017 en 1 maart 2017 wetswijzigingen doorgevoerd. Werkt u met asbest? Dan hebben deze wijzigingen mogelijk directe gevolgen voor de manier waarop u omgaat met asbest, denk aan de veranderde indeling van risicoklassen bij asbestverwijdering en het verplicht gebruik van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

De wetswijzigingen betreffen in hoofdlijnen:

Verlaging concentratie asbestvezels

Per 1 januari 2017 is de maximale concentratie asbestvezels waar mensen tijdens hun werk aan mogen worden blootgesteld, aangepast in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De maximale grenswaarde is teruggebracht van 10.000 vezels/m3 naar 2.000 vezels/m3.

Wijziging risicoklasse-indeling

Per 1 januari 2017 is ook de risicoklasse-indeling voor de verwijdering van asbest vereenvoudigd; er  is feitelijk nog sprake van 2 risicoklassen:

Klasse 1: omvat werkzaamheden waar een vezelconcentratie onder de grenswaarden wordt verwacht
Klasse 2: omvat werkzaamheden waarbij een verzelconcentratie boven de grenswaarde wordt verwacht

Er is geen risicoklasse 3 meer. Wel is er een risicoklasse 2A, die voor amfibool asbest van toepassing is.

Gevolg van de gewijzigde risicoklasse-indeling is dat er saneringshandelingen zijn die nu in een andere risicoklasse vallen dan voorheen. Dit betekent ook dat inventarisatierapporten voor asbestsloop en/of -renovatie - die zijn opgesteld vóór 1 januari 2017 en niet ouder zijn dan 3 jaar - moeten worden voorzien van een inlegvel om aan te geven of er wijzigingen zijn met betrekking tot de risicoklasse-indeling. Wijzigt de risicoklasse-indeling, dan moet bij het inlegvel ook de nieuwe versie van SMA-rt worden bijgevoegd. De Inspectie SZW zal hier op handhaven. Bij saneringshandelingen is het daarom belangrijk om zo snel mogelijk het noodzakelijke inlegvel te laten opstellen.

Nieuw certificatieschema asbestinventarisatie

Per 1 maart 2017 is een nieuw certificatieschema voor asbestinventarisatie (SC-540) en asbestverwijdering (SC-530) in werking getreden. De certificatieschema’s voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering zijn aangepast en samengevoegd tot één nieuw schema. Het gaat om de Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa behorend bij Artikel 4.27 (Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering).

Dit zorgt ervoor dat asbestinventarisatie nu meer gericht is op de specifieke vraag naar doelgericht onderzoek, gebaseerd op de voorgenomen sloop- en/of renovatiewerkzaamheden. Er is geen sprake meer van een volledige of onvolledige asbestinventarisatie type A en B en onderzoek per bouwkundige eenheid. Daarnaast is het gebruik van de webapplicatie Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) verplicht.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Tauw heeft uitgebreide kennis op het gebied van asbest: van onderzoek en inventarisatie tot begeleiding, toezicht en directievoering bij sanering en het opstellen van asbestbeheerplannen. Hebt u vragen over deze wetswijzigingen of wilt u aanvullende informatie, neem dan gerust contact op. Onze asbestspecialisten zijn volledig op de hoogte van de veranderde wetgeving en kunnen het aanpassingstraject gedeeltelijk of volledig voor u uit handen nemen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.