Veiligheid: van theorie naar praktijk op het Veiligheidscongres

 

Op 29 en 30 maart 2017 organiseert de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskunde (NVVK) het tweejaarlijks Veiligheidscongres in Papendal met als hoofdthema Van gelijk naar geluk(t), de sleutels tot succes. In plenaire en parallel sessies verzorgen de specialisten van Tauw een aantal van deze sessies. Daarnaast zal Annemieke Nijhof - CEO Tauw Group en voorzitter van de stuurgroep voor het programma 'Veiligheid in de chemie 2030' - een toelichting geven op de vijf roadmaps die zijn opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

 

Van roadmaps naar werkprogramma’s

Het programma wordt uitgestippeld langs 5 roadmaps:

1. Veilig investeren en desinvesteren
2. Integrale uitvoering van beleid in de chemie
3. Transparantie en beveiliging in de sector
4. Ruimtelijke inpassing van (petro)chemieclusters
5. Hoogwaardig kennissysteem voor de chemie

In het programma werken overheid, industrie en wetenschap samen met als doel om in 2030 alle incidenten in de chemische industrie met schade voor burgers of omgeving uitgesloten te hebben. Annemieke Nijhof heeft de totstandkoming van de roadmaps begeleid en ziet nu toe op het omzetten van de roadmaps in concrete werkprogramma’s.

Lezingen

Gedurende drie lezingen gaan veiligheidsdeskundigen en arbeidshygiënisten van Tauw dieper in op de roadmaps:

  • Aansluiting van opleiding en werkveld
    Uit de roadmaps blijkt dat hoogwaardige kennis ten aanzien van veiligheid een belangrijke opgave is voor de stuurgroep ‘Veiligheid in de chemie 2030’. Daarom gaat Hoger Veiligheidskundige en Arbeidshygiënist Niels Leerling op 29 maart in op de rol van de Integrale Veiligheidskundigen (IVK-ers) in het werkveld. Hij vertelt meer over de verwachtingen van het bedrijfsleven en die van de IVK-ers zelf na afronding van de IVK-opleiding en hoe de IVK opleidingen beter kunnen aansluiten op het werkveld.
  • Verantwoordelijkheid in veiligheid
    Op 30 maart betoogt Hoger Veiligheidskundige Daan van Wieringen over de eigen verantwoordelijkheid binnen veiligheid. Dit doet hij aan de hand van een praktijkvoorbeeld: de wijze waarop verwachtingsmanagement wordt gebruikt om het veiligheidsprogramma van Tauw vorm te geven. Het veiligheidsprogramma is gebaseerd op het uitspreken van verwachtingen (niet alleen beschrijven wat niet mag) en hoe de medewerkers deze verwachtingen kunnen invullen en welke tools hiervoor beschikbaar zijn.
  • Integrale uitvoering van beleid
    In roadmap 2 wordt de integrale uitvoering van beleid in de chemie beschreven, met als doel het integraal delen van kennis en kunde. Arbeidshygiëniste Saskia Vermij laat ons op 30 maart kijken naar de goede ideeën in andere sectoren. Hoe vaak kijken we over de schutting bij de buren en maken we gebruik van de goede ideeën die elders al zijn bedacht? Hoe komt dat: zijn we te trots of willen we het vooral zelf bedenken?

Informatie en inschrijven voor het Veiligheidscongres kan via de congres website van NVVK.

Contactpersoon: Daan van Wieringen

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.