Verbetering Diefdijklinie

Waterschap Rivierenland heeft Tauw opdracht gegeven om de Diefdijklinie te verbeteren. Tauw gaat het gehele traject van definitief ontwerp tot en met de begeleiding van de uitvoering verzorgen.

De verbetering van de Diefdijklinie is een uniek project in Nederland. Deze dijk is namelijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit natuurgebied met een rijke geschiedenis maakt de Diefdijk tot zoveel meer dan een waterkering. Als gevolg hiervan is ook sprake van zeer uiteenlopende belangen en belanghebbers voor de Diefdijk en de verbetering daarvan. Als onderdeel van het Nationaal Landschap moet de Diefdijk een toeristisch-recreatieve trekpleister worden. De verkeersveiligheid op de dijk en de beleving van de cultuurhistorische waarde van de linie vormen daarbij belangrijke voorwaarden. Daarnaast is er de ambitie om de Diefdijklinie te nomineren voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Tauw heeft tot eind oktober de tijd om het definitief ontwerp en het bestek af te ronden. Begin 2013 wordt de uitvoering aanbesteed en eind 2014 staat de oplevering gepland.

Contact persoon: Martine Brinkhuis