Verken digitaal de Overijsselse natuurwaarden met de online storymap

TAUW heeft alle Wezenlijke Kenmerken en Waarden (WKW) van de 29 natuurgebieden uit het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in Overijssel inzichtelijk gemaakt in een online storymap. Daarmee heeft iedereen digitaal inzicht in de actuele en potentiële natuurwaarden van Overijssel en ontstaan handvatten voor de vaststelling van natuurbeheerdoelen, toetsing van de ruimtelijke ontwikkelingen en de invulling van gebiedsprocessen.

27 augustus 2021

Unieke natuurwaarden

De Overijsselse natuur kent veel bijzondere waarden. Unieke planten- en diersoorten, maar ook kenmerkende natuur- en landschapselementen en bijzondere geomorfologische en aardkundige verschijnselen. Denk aan de Sallandse Heuvelrug met de laatste korhoenpopulatie, een kernpopulatie vliegend hert in de oude eikenstrubben in de Mandermaten, uitgestrekte kievitsbloemhooilanden rond Zwolle en het recent ontwikkelde rietmoeras voor de roerdomp in het Drontermeer. Deze bijzondere natuur wordt planologisch beschermd door de Omgevingsverordening. In deze leidraad voor ruimtelijke plannen zijn kwaliteitsbeschrijvingen opgenomen van alle NNN-gebieden. Die WKW-beschrijvingen waren echter verouderd in Overijssel. TAUW actualiseerde de WKW-beschrijvingen én publiceerde ze in een overzichtelijke online storymap.

Online storymap

TAUW-ecologen hebben de beschrijvingen van de 29 Overijsselse natuurgebieden uitgewerkt in samenwerking met de provincie en terreinbeherende organisaties. Die uitwerking begon met het bepalen van de juiste methodiek en uitgangspunten, zoals welke kenmerkende soorten belangrijk zijn en hoe je invulling geeft aan kansen, knelpunten en ecologische potenties die spelen in de gebieden. Vervolgens ontwikkelden ze 29 geactualiseerde gebiedsbeschrijvingen, in een gebruiksvriendelijke online storymap met uitgebreide beschrijvingen van de NNN-gebieden en voorzien van mooie gebiedsfoto’s en uitgebreid kaartmateriaal.

Natuurbescherming

De geactualiseerde WKW-beschrijvingen worden opgenomen in de nieuwe Omgevingsverordening en zijn onderdeel van het Natuurbeheerplan provincie Overijssel 2022. Zo helpen ze de provincie te zorgen voor een goede planologische bescherming van het provinciale natuurnetwerk. De beschrijvingen vormen ook het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van de natuurambities per gebied. Daarnaast bieden de beschrijvingen een inspiratiebron en hulpmiddel voor overheden, beheerders en initiatiefnemers van projecten en gebiedsprocessen in en nabij het NNN.

Vrij toegankelijk

De online storymap is vrij toegankelijk voor iedere geïnteresseerde en eenvoudig in gebruik. Iedereen kan in een paar klikken de NNN-gebieden van Overijssel bezoeken. Dus ben je binnenkort van plan om landgoed Twickel te verkennen of op pad te gaan in het Vechtdal? Neem dan alvast een digitaal voorproefje met een bezoek aan de storymap.

Gerelateerd nieuws

24 september 2021 | Nieuws

TAUW verankert biodiversiteit bij waterschappen met prijswinnende ‘biodiversiteitsprofielen’

Een profiel dat in één keer duidelijk maakt wat de biodiversiteitsambitie van een project is: hiermee won TAUW de prijsvraag van waterschappen Hoogheemraadschap van Schieland & Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap…

27 augustus 2021 | Nieuws

Verken digitaal de Overijsselse natuurwaarden met de online storymap

TAUW heeft alle Wezenlijke Kenmerken en Waarden (WKW) van de 29 natuurgebieden uit het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in Overijssel inzichtelijk gemaakt in een online storymap. Daarmee heeft iedereen digitaal…

16 juli 2021

Vogeleilanden in Lepelaarplassen nog dit jaar een aantrekkelijke…

Lees verder...
25 juni 2021

Samenwerkingsovereenkomst op basis van vertrouwen zorgt voor…

Lees verder...
22 juni 2021

TAUW geeft waterschappen sleutelrol in herstel biodiversiteit

Lees verder...

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.