Vernieuwde rwzi Biest-Houtakker geopend

Onlangs is de vernieuwde rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Biest-Houtakker officieel geopend. De aannemerscombinatie Cofely-KlokBouw is de afgelopen 2 jaar bezig geweest om de rwzi te moderniseren. Tauw heeft voor de aannemerscombinatie het technologisch en civieltechnisch ontwerp gemaakt.

Ook heeft Tauw de vergunningaanvragen verzorgd en geholpen bij het oplossen van problemen bij de opstart van de installatie.

De strengere kwaliteitseisen die vanuit de Kaderrichtlijn Water worden gesteld aan het oppervlaktewater van de Reusel en de daarmee strengere effluenteisen voor de rwzi Biest-Houtakker, waren voor waterschap de Dommel aanleiding om de rwzi aan te passen.

De oude oxidatiesloot is vervangen door een geavanceerde actief-slibtank en er is een zandfilter gebouwd om de strengere eisen te kunnen halen. Het waterschap heeft een ecologische zone aangelegd om het effluent nog schoner te kunnen maken voordat het op de Reusel wordt geloosd.

Zie ook: Aanpassing RWZI Biest-Houtakker

Contactpersoon: Marja Weijs