Vernieuwde rwzi Kubratovo geopend

De grootste rioolwaterzuiveringsinstallatie op de Balkan, Kubratovo nabij Sofia in Bulgarije, is op 13 juni officieel geopend. Tauw heeft hiervoor het ontwerp- en bouwproces begeleid en het projectmanagement verzorgd. Eind 2008 kreeg Tauw samen met HPC deze opdracht van 1,3 miljoen euro.

De opening werd verzorgd door de minister president van Bulgarije, de minister en onderminister van milieu en water, de Nederlandse ambassadeur in Bulgarije, de burgermeester van Sofia en de locale directeur van Veolia. De jarige minister president ontving van Sofijska Voda - onderdeel van Veolia en beheerder van de rwzi - een vissekom met 2 vissen. Deze vissen waren gevangen in het gezuiverde afvalwater.

Met de verbouwing van de rwzi is een bedrag van ruim 22 miljoen euro gemoeid. Met de verbetering van de effluentkwaliteit wordt het water in de rivier Iskar, die uitkomt in de Donau, veel schoner.

Vernieuwingen

De vernieuwingen op de rwzi Kubratovo bestonden in hoofdlijnen uit:

  • Vergroten van de biologische capaciteit van 1.000.000 i.e. naar 1.800.000 i.e. (à 136 g TZV/d)
  • Introductie van stikstof- en fosfaatverwijdering zodat de EU effluenteisen worden gehaald. Hiervoor zijn de bestaande actief-slibtanks compleet verbouwd en voorzien van verschillende zones voor de biologische fosfaatverwijdering, de denitrificatie en de nitrificatie. Daarnaast zijn 2 nieuwe nabezinktanks, een retourslibgemaal en een chemicaliëndosering gebouwd,
  • Renovatie van voor- en nabezinktanks

Contact persoon: Marja Weijs