Vispassage Crèvecoeur in trek bij vissen

Vissen maken goed gebruik van vispassage Crèvecoeur in de Dieze bij spuisluis Crèvecoeur in ’s-Hertogenbosch, zo blijkt uit tellingen. Deze vis- en beverpassage is in april 2012 aangelegd om het leefgebied van vissen en dieren zoals de bever, te vergroten. Een ontwerp van Tauw.

Bescherming tegen overstromingen en een goede waterafvoer zijn heel belangrijk, maar vormen ook een obstakel voor vissen en andere dieren. Daarom heeft Tauw voor spuisluis Crèvecoeur een bever- en vispassage ontworpen in combinatie met het creëren van een natuurlijk stromende beek. Het is de eerste vispassage in Nederland die in een bestaande dijk is aangebracht.

Grotere overlevingskansen

Vanaf april 2012 kunnen vissen via de passage vanuit de Maas het hele stroomgebied van de Aa en de Dommel op zwemmen, tot in Limburg en België toe. Dankzij de vispassage is de spuisluis Crèvecoeur geen obstakel meer waardoor hun leefgebied en hun overlevingskansen groter zijn. Dat blijkt uit de gegevens van een geautomatiseerde visteller die sinds januari 2013 operationeel is.

Actuele vistellingen

De visteller geeft aan hoeveel vissen er door de vispassage zwemmen. Zo krijgen het waterschap inzicht in de bijdrage van de vispassage aan de ontwikkeling van vissen in de regionale beken, sloten en rivieren.

Op de website van het waterschap is de actuele stand van de vistellingen te bekijken:
- Aantal vissen per dag stroomopwaarts
- Totaal aantal vissen vanaf januari 2013

Meer informatie over onze kennis van visvriendelijke gemalen.

Contact persoon: Emy Visser