Voedselfabrikant Mars weer beschermd tegen hoogwater

Tauw heeft de afgelopen twee jaar voedselfabrikant Mars begeleid tijdens een dijkversterkingsproject in Oud- Beijerland, ten zuiden van Rotterdam. Een multidisciplinair project waarbij het productieproces bij Mars centraal stond.

Dijkversterking

Mars Nederland BV is een hypermoderne voedingsfabriek waar oosterse en Zuid-Europese sauzen worden gemaakt voor onder andere de merken UNCLE BEN'S®en SUZI WAN®. De locatie is gelegen aan de Bosschendijk. Omdat delen van de Bosschendijk niet voldoen aan de veiligheidsnormen, versterkt het waterschap Hollandse Delta deze dijk die deel uit maakt van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 

Productieproces centraal

Om de dijkverbetering te realiseren moest ook een binnendijks deel op het terrein van Mars aangepakt worden, waar ondermeer drie waterbronnen en bijbehorende leidingen en kabels van Mars liggen. Het water, afkomstig uit deze waterbronnen, wordt door Mars gebruikt voor het reinigen van machines binnen het (voedsel) productieproces en het schoonhouden van de bedrijfshallen. Ook moest een toegangsweg worden aangepakt en een deel van de locatie worden verkocht aan het waterschap. Het waterschap heeft bij Mars een verzoek tot aanpassing (VTA) ingediend voor het nemen van maatregelen ten aanzien van ondermeer de betreffende kabels en leidingen.

Om de impact van de gevraagde aanpassingen op de bedrijfsvoering, het compliance management en bijvoorbeeld de leveringszekerheid van de waterbronnen op korte en lange termijn te kunnen beoordelen, heeft Mars Tauw gevraagd hun belangen te behartigen. Daarbij  heeft Tauw het productieproces van Mars centraal gesteld. Tauw is verantwoordelijk voor met name de civieltechnische werkzaamheden, in zowel de ontwerp- als uitvoeringsfase. Aannemer Ploegmakers heeft de uitvoering van de werkzaamheden verzorgd.

Het dijkversterkingproject Hoekse Waard Noord is momenteel nog in volle gang. De aanpassingen op het terrein van Mars zijn inmiddels afgerond. Op dit moment voert Tauw nog zettingsmetingen uit op de onttrekkingsbronnen.

Contactpersoon: Remco Pikaar