Volle zalen voor 1e editie Deventer Jan Terlouw Lezing

Op 15 december 2017 werd in de Deventer Schouwburg de eerste editie van de Deventer Jan Terlouw Lezing gehouden. Doel van de jaarlijkse lezing is om - in navolging van het gedachtegoed van Jan Terlouw - een dialoog tussen generaties tot stand te brengen en de toehoorders aan te zetten om in actie te komen voor een duurzame wereld. Jan Terlouw opende zelf de lezingenreeks.

Tijdens de lezing werden maatschappelijk relevante thema’s als duurzaamheid, de staat van het land en het nemen van verantwoordelijkheid in een snel veranderende samenleving uitgediept. Onderwerpen die Tauw nauw aan het hart liggen. De lezing werd begeleid met muziek door Jascha Albracht (cello), Jan Willem Nelleke (piano) en Pauline Terlouw (viool).

Jan Terlouw (1931) besprak de tegenstrijdige trends van globalisering, onze omgang met de natuur en de onzekerheid over de toekomst die Nederlanders voelen, ondanks het goede leven en de tevredenheid over hun bestaan. Zijn kleindochter Laura Faber (1986), psychologe en duospreker, stelde dat klimaatveranderingen – grotendeels veroorzaakt door de mens zelf – grote delen van de aarde onbewoonbaar maakt en daarmee steeds grotere vluchtelingenstromen op gang zal brengen.

Het boek “Deventer Jan Terlouw Lezing - We kunnen niet langer wachten” met de weerslag van de lezingen ligt vanaf nu in de boekhandel.

Lezing 2018

Na de lezing droeg Jan Terlouw Bas Heijne (schrijver, essayist, en columnist voor NRC Handelsblad) voor als de hoofdspreker voor de 2e editie van de lezing, die plaatsvindt op woensdag 12 december 2018. Jan Terlouw over zijn  keuze voor Bas Heijne: “In het algemeen lees ik de columns van Bas Heijne met grote instemming. Hij verwoordt een maatschappijvisie die voor een groot deel ook de mijne is. Daar voel ik me zo mee verwant dat ik hem graag uitnodig de Deventer Jan Terlouw Lezing  2018 uit te spreken.”

De jeugd heeft de toekomst

Naast de jaarlijkse lezing wordt een groep van 40 future leaders uit Oost-Nederland geformeerd. Aan hen wordt gevraagd om on stage, online en offline te reflecteren op het gedachtengoed van Jan Terlouw en de lezing van dat jaar.

Betrokkenheid Tauw

De Stichting Deventer Jan Terlouw Lezing is een initiatief van advies- en ingenieursbureau Tauw, Cleantech Regio, Gemeente Deventer en de Deventer Schouwburg.

Het verhaal van Jan Terlouw over het touwtje uit de brievenbus illustreert dat de maatschappij snakt naar een duurzame en veilige leefomgeving. Tauw heeft hier sinds de oprichting (bijna 90 jaar geleden) aan bijgedragen. Met gemiddeld minder dan twee mensen in dienst ontbrak het de toen ongeveer 2500 waterschappen namelijk aan kennis om wegen, dijken en elektriciteit aan te leggen en gemalen te bouwen. Kennisvergaring en -deling waren hard nodig voor droge voeten. Een doelstelling waar Tauw zich aan heeft verbonden.

Duurzaamheid, hoewel nog niet zo genoemd, stond toen al voorop. Het is bijna back to the future, want als we kijken naar de gesprekverslagen en motivaties van toen, kunnen we die vrijwel één op één kopiëren naar de dag van vandaag. Toen was al duidelijk: een (duurzame) toekomst kan niet bereikt worden met alleen de oplossingen van gisteren.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.