Voorbereiding grootschalige baggerwerkzaamheden in het Nieuwe Diep gestart

Tauw is gestart met de voorbereiding van het grootschalig baggerwerk in het Nieuwe Diep in opdracht van NV Port of Den Helder. In totaal moet circa 300.000 m3 gebaggerd worden om de haven op voldoende nautische diepte te krijgen, zodat ook in de toekomst de achterliggende havens bereikbaar blijven voor de steeds groter wordende schepen. Tauw verzorgt ook de begeleiding van de uitvoering. 

NV Port of Den Helder wil de internationale concurrentiepositie van offshore- en defensiehaven krachtig neerzetten. Het havenbedrijf houdt zich bezig met de aanleg en renovatie van kades, uitgifte van bedrijfsgronden en de zorg voor een vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart. Met als doel om de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio te bevorderen.

Tauw heeft deze opdracht mede binnengehaald dankzij onze kennis en ervaring met de voorbereiding van baggerwerken in de Rotterdamse havens voor onder andere het Havenbedrijf Rotterdam.

Contactpersoon: Jeroen Gmelig Meyling

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.