Voorbereidingen ontwikkeling Flevokust gestart

In april 2016 is het bestemmingsplan van Flevokust vastgesteld. Daarmee kon de volgende stap worden gemaakt in de ontwikkeling van een havengerelateerd bedrijventerrein, namelijk het bouwrijp maken van de eerste 7,4 hectare. De gemeente Lelystad heeft voor de ingenieurswerkzaamheden een onderhandse meervoudige aanbesteding uitgezet, waarbij Tauw als beste aanbieder naar voren is gekomen.

De gemeente heeft meerdere bureaus gevraagd een offerte in te dienen voor de gevraagde werkzaamheden. Van de drie bureaus die zich hebben ingeschreven is Tauw als beste uit de bus gekomen. Tauw gaat de visie voor het gebied schrijven, de benodigde onderzoeken doen, de kosten ramen voor het bouwrijp maken van het terrein en de voorwaarden voor het aannemingscontract opstellen. Vervolgens gaat de gemeente de uitvoering van de werkzaamheden rondom het bouwrijp maken van het terrein aanbesteden.

Bouwrijp

"Volgens de planning dient in het vierde kwartaal van 2017 Flevokust bouwrijp te zijn en daarvoor hebben wij Ingenieursbureau Tauw ingehuurd. Het binnendijkse haven gerelateerde bedrijventerrein wordt hiermee vrijwel gelijktijdig opgeleverd met de door de provincie te realiseren buitendijkse (container)terminal. Dat betekent dat vanaf eind 2017 havengerelateerde bedrijven zich kunnen vestigen op Flevokust. Dus we liggen helemaal op schema", aldus wethouder Ed Rentenaar van de gemeente Lelystad.

Doorontwikkeling

De nog op te stellen civieltechnische visie dient rekening te houden met een doorontwikkeling van Flevokust zodat bij voldoende vraag naar bouwkavels, Flevokust zo efficiënt mogelijk en met zo laag mogelijke investeringen uitgebreid kan worden. Bij het maken van de visie wordt gewerkt aan integraliteit en onderlinge samenhang tussen water, riolering, zettingen en duurzaamheid.

Contactpersoon: Bart van Genugten