Vooronderzoek straks verplicht bij bodemonderzoek

 

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu werkt aan een aanpassing van het bodembeleid en gaat partijen verplichten om, voorafgaand aan alle landbodemonderzoeken, een milieuhygiënisch vooronderzoek uit te laten voeren conform de nieuwe NEN 5725. Daarnaast moet in de rapportage van het bodemonderzoek, via een milieuhygiënische verklaring, worden opgenomen hoe is omgegaan met de informatie uit het vooronderzoek. Deze aanpassingen worden per 1 januari 2018 vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit.

 

De nieuwe NEN 5725

In de nieuwe norm zijn alle aanleidingen voor het uitvoeren van vooronderzoek geformuleerd. Voor iedere aanleiding zijn onderzoeksvragen gesteld die volledig beantwoord moeten worden door het raadplegen van informatiebronnen. De inspanning van het vooronderzoek is afhankelijk van de aanleiding voor het bodemonderzoek. Voor ‘tijdelijke uitplaatsing’ is de inspanning een stuk geringer dan voor ‘verkennend bodemonderzoek’.

Ook de protocollen voor partijkeuringen en asbestonderzoek worden aangepast. Hierin wordt opgenomen dat voorinformatie conform NEN 5725 aanwezig moet zijn voordat een partijkeuring of asbestonderzoek kan worden uitgevoerd.

Waar moet u rekening mee houden?

Houd er rekening mee dat voorafgaand aan iedere handeling in de grond een vooronderzoek conform de nieuwe NEN 5725 uitgevoerd moet zijn. Dit geldt voor nog uit te voeren bodemonderzoeken met diverse aanleidingen, partijkeuringen, het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart en tijdelijke uitplaatsing voor bijvoorbeeld een proefsleuf om de exacte locatie van ondergrondse objecten te bepalen. Het vooronderzoek ‘reist’ dan met het bodemonderzoek of de partijkeuring mee.

Wat raden wij u aan?

Voor grootschalige (industriële) terreinen waar vaak grondwerk plaatsvindt, kan het tijd besparen én kosteneffectiever zijn om in één keer een terreindekkend vooronderzoek conform NEN 5725 uit te laten voeren. Voorafgaand aan de grondroerende werkzaamheden kan uit dit terreindekkend vooronderzoek de voorinformatie voor het betreffende gebied worden gehaald. Degene die deze werkzaamheden uitvoert, moet kunnen aantonen dat het vooronderzoek is uitgevoerd én geïnterpreteerd voordat werkzaamheden in de bodem plaatsvinden.

Tauw is betrokken bij de actualisatie van de nieuwe NEN 5725. Het ontwerp is in te zien op www.normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Grobben, karin.grobben@tauw.com, +31 65 38 15 81 1 of Tessa Verschoor, tessa.verschoor@tauw.nl, +31 62 29 74 82 0.

Contactpersonen: Karin Grobben en Tessa Verschoor

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.