Voortgang blusvoorziening Shell in haven Malburgen

Tauw helpt Shell Nederland Verkoopmaatschappij bv in Arnhem (SNV) met de realisatie van blusvoorzieningen in de haven van Malburgen. Hier bevindt zich een overslaglocatie van benzine, diesel, ethanol en GTL-brandstof. Op 10 juni starten de werkzaamheden voor de aanleg van een ondergrondse leiding.

Verbeteren veiligheid

In de Haven van Malburgen beschikt SNV over een eigen losinstallatie voor het lossen van schepen die motorbrandstoffen brengen. Om het veiligheidsniveau van deze overslagactiviteit te verbeteren wil SNV in de haven en op de kade een lekkagebeheerssysteem en blusvoorzieningen aanbrengen. Voor de blusvoorziening wordt door middel van een gestuurde boring een ondergrondse GRE-leiding van circa 240 meter aangelegd. Een Glasfiber Re-enforced Epoxy (GRE) leiding is bestand tegen de aanwezige bodemverontreinigingen en de in- en uitwendige druk die optreedt.

Rol van Tauw

In samenspraak met de aannemer is het te boren traject vastgesteld en bekeken welke vergunningen en ontheffingen nodig zijn. Tauw vroeg als deelnemer van het projectteam van SNV diverse vergunningen, meldingen en ontheffingen (Wabo, Waterwet, Prorail, APV, Wegenverkeerswet) aan. Ook ondersteunde Tauw op het gebied van ondergrondse infrastructuur, milieukundige begeleiding, bodem en VGM.

Voortgang

Gedurende het project bleek dat het waterschap Rijn en IJssel geen ervaring had met het vergunnen van een gestuurde boring van een GRE-leiding. Dit leidde tot extra overleg en het verzoek tot aanvullende berekeningen. De rekensoftware van de ontwerper was niet toereikend om deze complexe situatie door te berekenen en daarom werd de afdeling Geotechniek van Tauw ingeschakeld. Ook de boringen om de ligging van de damwand vast te stellen, zijn door Tauw uitgevoerd.

Inmiddels zijn alle benodigde vergunningen verkregen. Op 10 juni wordt, na een jaar van voorbereiding, gestart met de aanleg van de leiding. Eerst wordt een toolbox meeting uitgevoerd voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering. Deze wordt onder andere verzorgd door Tauw.

Contactpersoon: Pieter Luiten