Wat is een omgevingsvisie zonder ‘stabiele ondergrond’?

Begin juni organiseerden Tauw en adviesbureau Ruimtevolk een workshop met als thema omgevingsvisie & ondergrond. Ambtenaren van gemeentes, provincies en uitvoeringsdiensten kwamen samen om hun visie op dit onderwerp te delen en praktijkproblemen te bespreken. Hun belangrijkste conclusie: de ondergrond is cruciaal voor gemeentelijke omgevingsvisie.

Van warmtekoudeopslag tot waterberging en van restwarmtewinning uit riolen tot ondergronds bouwen; de ruimteclaim op de ondergrond neemt steeds verder toe. Dit betekent dat als gemeentes bezig zijn met het opstellen van een omgevingsvisie, zij een beroep moeten doen op de bodem- en ondergrondexperts, om samen de mogelijkheden en knelpunten van de ondergrond te beschouwen.

Omdat deze experts elkaar nog (te) weinig vinden, organiseerden Tauw en Ruimtevolk een interactieve workshop met als onderwerp omgevingsvisie & ondergrond. Presentaties van Martijn Mekkink (Tauw) en Brechtje van Boxmeer (Ruimtevolk) gaven verdieping op dit onderwerp. Daarnaast gingen deelnemers in gesprek met ervaringsdeskundige Werncke Husslage (provincie Zuid-Holland).

Ondergrond cruciaal in de omgevingsvisie
In hun omgevingsvisie kunnen gemeentes en provincies de omgang met nieuwe maatschappelijke opgaves, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie, vormgeven op strategisch niveau. De ondergrond is een thema dat daarbij vaak nog over het hoofd wordt gezien. Dit was ook direct één van de belangrijkste conclusies van deelnemers. Zij benadrukten de cruciale rol die de ondergrond speelt bij het in samenhang benaderen van de gehele fysieke leefomgeving.

Noodzakelijke visualisaties
Om de verbinding tussen ondergrond en bovengrond te maken én om experts uit verschillende vakgebieden de zelfde taal te laten spreken, spraken de aanwezigen zich uit voor het gebruik van (3D) visualisaties die inzicht geven in de bodemopbouw van gemeentes. Dit creëert voor alle betrokken partijen begrip voor - en inzicht in - elkaars belangen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.