Water en energie: Feiten over energieverbruik in het stedelijk waterbeheer

Tauw heeft samen met DHV het boekje ‘Water en energie: Feiten over energieverbruik in het stedelijk waterbeheer’ opgesteld voor de Stichting Rioned en Stowa. Het boekje werd uitgereikt tijdens de jaarlijkse Rioneddag.

Het boekje geeft inzicht in het huidige energieverbruik in de waterketen om professionals in het stedelijk waterbeheer te ondersteunen bij het kiezen van goede maatregelen. De belangrijkste constatering is dat het energieverbruik in de waterketen relatief beperkt is, zeker als het per persoon wordt vergeleken met allerlei dagelijkse activiteiten. Anderzijds geeft het onderzoek aan waar het wél zinvol kan zijn als gemeenten en waterschappen bij de keuze van maatregelen het energieverbruik laat meewegen.

Het boekje is gratis te downloaden via onze webpagina ‘Energie uit afvalwater’.

Contact persoon: Jeroen Kluck