Wegwijzer Luchtkwaliteit 2010-2011

Liesbeth Maltha-Nix, specialist luchtkwaliteit bij Tauw, heeft voor uitgeverij Kluwer de Wegwijzer Luchtkwaliteit geschreven. De wegwijzer is bedoeld als praktische handleiding voor iedereen die bij het dagelijkse werk te maken heeft met luchtkwaliteitwetgeving.


Achtergrond

Het luchtkwaliteitdossier is de laatste jaren sterk in beweging geweest. De vele veranderingen in wet- en regelgeving en steeds wijzigende inzichten maken het niet altijd eenvoudig het overzicht te houden. Met de inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit lijkt een nieuwe weg ingeslagen, maar komen ook weer nieuwe vragen bovendrijven. Zowel voor bedrijven als voor overheden en projectontwikkelaars blijft het ook de komende tijd noodzakelijk om bij besluitvorming en planvorming rekening te houden met de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Voor Nederland geldt dat er de komende jaren hoe dan ook nog behoorlijke inspanningen nodig zijn om overal tijdig aan de Europese grenswaarden te kunnen voldoen.

Wegwijzer

De wegwijzer informeert overheden en bedrijven over de meest relevante aspecten met betrekking tot luchtkwaliteit. Het beleid en de wet- en regelgeving in Europa en Nederland worden samengevat en toegelicht. De wegwijzer gaat in op de herkomst en omvang van emissies en op de situatie in Nederland met betrekking tot de luchtkwaliteit zelf. Ook de gezondheidseffecten van blootstelling aan een slechte luchtkwaliteit en mogelijkheden om de luchtkwaliteit te verbeteren komen aan bod. Tot slot is een hoofdstuk gewijd aan de meer praktische kant van luchtkwaliteitonderzoek, met de nadruk op modelonderzoek.

Het boek is te bestellen bij Kluwer.

Contact persoon: Liesbeth Maltha - Nix