Whitepaper Waterveiligheid ‘Van Sober en Doelmatig naar Doelmatig Verrijken’ gepubliceerd!

We staan als samenleving voor grote opgaven om ons land voor de langere termijn prettig leefbaar te houden. Zo herinneren de recente gebeurtenissen in Limburg en onze buurlanden ons aan onze plotselinge kwetsbaarheid op het gebied van waterveiligheid.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werkt aan onze veiligheid én heeft bovendien het potentieel om overkoepelende thema’s als duurzaamheid, klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit mee te koppelen. Dat potentieel wordt echter nog lang niet altijd volledig benut.

In dit whitepaper doen TAUW adviseurs Coen Riemslag en Arjen van der Linde een handreiking hoe dat beter moet en kan. Zij zien het HWBP als vliegwiel voor de koppeling van opgaven en het verzilveren van kansen.

Download whitepaper

Gerelateerd nieuws

11 november 2021 | Nieuws

Whitepaper Waterveiligheid ‘Van Sober en Doelmatig naar Doelmatig Verrijken’ gepubliceerd!

We staan als samenleving voor grote opgaven om ons land voor de langere termijn prettig leefbaar te houden. Zo herinneren de recente gebeurtenissen in Limburg en onze buurlanden ons aan onze plotselinge…

1 november 2021 | Nieuws

Definitief ontwerp Stadsdijken Zwolle afgerond

Na ruim 2,5 jaar hard werken aan de dijkversterking Stadsdijken Zwolle is het zover; het Definitief Ontwerp (DO) is afgerond. Samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en de partners van…

22 oktober 2021

Uitvoering HWBP-project versterking 7 sluizen Noord-Holland gestart

Lees verder...
5 augustus 2021

TAUW partner voor SROK Ingenieursdiensten Rijkswaterstaat

Lees verder...
19 juli 2021

Gunning Ingenieursdiensten Bruggen en Kademuren

Lees verder...

Heeft u vragen over het whitepaper?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.