Wijk Energieplatform Benoordenhout: 'levende' energie scenario’s voor nu én de toekomst

Voor de stichting DuurSaam Benoordenhout heeft Tauw samen met dochteronderneming Syntraal en Tygron een wijk energieplatform ontwikkeld. Een ‘levend’ model waarmee de Haagse Wijk Benoordenhout de energietransitie scenario’s voor nu én de toekomst snel kan doorrekenen, en bovenal bedoeld voor de bewoners om zelf de regie te kunnen voeren in hun transitiepad naar aardgasvrij wonen.

10 juni 2020

Innovatief energieplan

Eind 2021 moet iedere wijk in Nederland een Energieplan hebben om van het aardgas af te gaan. DuurSaam Benoordenhout stond voor de opgave om, namens de bewoners en stakeholders in de wijk, de fossielvrije alternatieven voor de energievoorziening van hun wijk in kaart te brengen. Daarbij waren ze op zoek naar een innovatief plan dat met de ontwikkelingen in de tijd kan meebewegen. Dus geen dikke statische rapporten, maar een levend energieplan dat continu geupdate wordt.

Tauw was de enige partij die een ‘levend’ model aanbood, dat zowel scenario’s voor de gehele wijk inzichtelijk maakt als mogelijkheden waarmee huishoudens zelf aan de slag kunnen om hun woning op een gunstige manier voor duurzame energie geschikt te maken. ‘Hoe moet ik mijn woning isoleren?’ ‘Wat leveren zonnepanelen op?’ ‘En ‘wat kost het als ik zelf een warmtepomp aanschaf?’, zijn enkele voorbeelden daarvan.


Samenwerking en commitment

Tauw heeft bij de totstandkoming van het energieplatform nauw samengewerkt met dochteronderneming Syntraal, Tygron en DuurSaam Benoordenhout. “DuurSaam Benoordenhout heeft zelf veel kennis in huis op het terrein van energietransitie en de direct aangrenzende vakgebieden, en wilden dan ook zelf deel uitmaken van het ontwikkel- en adviesteam”, zegt Anno Drenth, programmamanager Sustainability bij Tauw. “Zij zijn een zeer gecommiteerd team dat grotendeels zelf de projectleiding heeft gevoerd en van grote meerwaarde is geweest als het gaat om de gewenste bruikbaarheid van het platform.” 

In dit traject zijn twee sporen gevolgd: proces en techniek. Het Team Energietransitie van Tauw heeft veel ervaring met procesbegeleiding en digitalisering. Samen met dochteronderneming Syntraal, die de warmtebronnenstudie van de wijk heeft uitgewerkt, zijn de technische alternatieven in kaart gebracht en is er een routekaart voor een aardgasvrije wijk in 2050 ontwikkeld. Ook is er een business case voor de verschillende warmtescenario’s uitgewerkt.

De bouw van het energieplatform heeft Tauw samen met het Haagse bedrijf Tygron uitgevoerd. Tauw is eigenaar en ontwikkelaar van het energieplatform. Tygron ontwikkelt multifunctionele software, waarbinnen grote hoeveelheden ruimtelijke data verwerkt, geanalyseerd en gevisualiseerd worden. 

“Wij ervaren de innovatieve partnering tussen onze wijk Benoordenhout en Tauw als zeer waardevol”, aldus Evert Holthoon van stichting DuurSaam Benoordenhout. “Dit platform gaat ons de komende 10 jaar ondersteunen.”


Versnellen energietransitie

Ook Mirjam Pronk, adviseur binnen het Team Energietransitie van Tauw heeft de samenwerking met Benoordenhout als zeer plezierig en zinvol ervaren. “Vanaf dag één hebben we samen duidelijk afspraken gemaakt om open en gelijkwaardig met elkaar samen te werken. We hadden allemaal hetzelfde doel voor ogen: een nog niet bestaand, zeer flexibel platform bouwen dat na realisatie ook kan worden doorontwikkeld voor andere wijken om zo een versnelling in de energietransitie te bewerkstelligen.”

Wij zijn op zoek naar nog 3 wijken!

Om dit platform verder te ontwikkelen en met elkaar ervaringen op te doen en uit te wisselen, zijn wij op zoek naar nog drie wijken. Hebt u interesse om samen met ons aan deze ontwikkeling bij te dragen en zo versnelling en efficiëntie in de wijk aanpak te realiseren, dan horen wij graag van u!

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.