Wijzigingen in PGS 29 richtlijn voor opslag brandbare stoffen in bovengrondse tanks

 

Bedrijven die beschikken over verticale cilindrische bovengrondse tanks met brandbare vloeistoffen hebben vanaf juli 2016 te maken met de vernieuwde richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 29:2016. PGS 29 geeft richtlijnen voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag.

 

 

Wijzigingen

Er zijn een aantal nieuwe wijzingen aangekondigd met betrekking tot de huidige PGS 29:2016 richtlijn, namelijk:

  • In afwijking van de brief van de staatssecretaris moeten bedrijven niet vóór het eind van dit jaar maar vóór 1 april 2017 een implementatieplan ter bestrijding van plasbranden in een tankput indienen bij het Wabo bevoegd gezag.
  • De PGS-beheerorganisatie is bezig om een aantal tekstuele onvolkomenheden in PGS 29:2016 te inventariseren. Een gecorrigeerde versie zal nog voor het eind van 2016 als PGS 29:2016 versie 1.1 worden gepubliceerd.
  • De inmiddels beschikbare Beleidskader bestrijding plasbrand in tankputten PGS29 zal als bijlage aan de gecorrigeerde versie worden toegevoegd.


Klik hier voor meer informatie over de (impact van) de nieuwe PGS 29 of neem contact op met: Pieter Luiten, pieter.luiten@tauw.com, T +31 57 06 99 89 1.

Contactpersoon: Pieter Luiten