Workshop ‘Borgen van EMVI-beloften in de contract- en uitvoeringsfase’ op 3 juni

Op 3 juni 2021 vindt het PIANOo congres ‘Inkopen doe je niet alleen’ plaats, een jaarlijks inkoopevenement voor aanbestedende diensten uit de publieke sector. TAUW verzorgt tijdens dit congres de digitale workshop ‘Borgen van EMVI-beloften in de contract- en uitvoeringsfase’.

19 mei 2021

Inkopen doe je niet alleen

Verantwoord inkopen is niet de verantwoordelijkheid van de inkoopafdeling alleen. Het vergt samenspel en betrokkenheid van de hele organisatie: bestuurders, interne opdrachtgevers, inkopers, contractmanagers. Goede contacten en samenwerking met het bedrijfsleven zijn daarbij essentieel.

Het PIANOo congres is de plek om vakgenoten te ontmoeten, te leren van elkaar en elkaar te versterken. Het congres is (gratis) toegankelijk voor medewerkers van alle aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven. Tijdens de digitale workshops ga je samen met andere deelnemers en de spreker(s) in gesprek over een specifiek onderwerp.


Digtiale workshop TAUW: Borgen van EMVI-beloften in de contract- en uitvoeringsfase

  • Datum en tijd: 3 juni 2021: van 09.30 - 17.00 uur
  • Doelgroep: Inkopers en contractmanagers


Bij de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV, voorheen EMVI) weeg je naast prijs ook andere kwaliteitsaspecten mee in de beoordeling van inschrijvingen. BPKV kun je inzetten als je inschrijvers wilt stimuleren om meer te bieden dan geëist wordt. Maar vooraf bedachte meerwaarde (EMVI-beloften) komt in de realisatie soms onvoldoende of niet tot zijn recht. Een werkgroep van marktpartijen en aanbestedende diensten stelde daarom in opdracht van CROW de handreiking Waarborgen EMVI-belofte op. Die biedt aanbevelingen om de EMVI-uitvraag en de gedane EMVI-belofte in de praktijk beter te borgen

Tijdens deze sessie geeft Chantal Schrijver (adviseur duurzaam contracteren en samenwerken bij TAUW) samen met Arnold Hoekjen (contractmanager bij de provincie Overijssel) handvatten uit de handreiking om contractmanagement zo vorm te geven dat de afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen. Naast monitoring in de uitvoeringsfase gaat ze ook in op aanbevelingen voor de contractvoorbereidingsfase. Denk aan het opnemen van alleen verifieerbare kwaliteitseisen en wensen.

Meer informatie over het programma en het aanmeldformulier is te vinden op de website van PIANOo, zie de button hieronder.

Meer informatie + aanmelden 


Meer over onze expertise op het gebied van Risico’s en contracten.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.