Workshop Tauw in ‘Week van de Circulaire Economie en Klimaat 2020’

Van 3 tot en met 7 februari 2020 organiseert het ‘Versnellingshuis Nederland Circulair!’ de landelijke Week van de Circulaire Economie. Tijdens deze week organiseert Rijkswaterstaat op 4 februari de bijeenkomst ‘Klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten, maar hoe dan?!’ Tauw draagt als één van de partnerorganisatoren bij met een workshop over het belang van goede en betrouwbare data voor het realiseren van een klimaatneutrale en circulaire strategie voor rijksinfrastructuurprojecten.

31 januari 2020

Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Een flinke ambitie waaraan Rijkswaterstaat bijdraagt door in 2030 geheel energieneutraal te zijn, de helft minder primaire grondstoffen te verbruiken en circulair te werken. Dat gebeurt door stap voor stap aan de slag te gaan met circulaire en klimaatneutrale principes en projecten. Tijdens deze dagen wordt de markt uitgedaagd om samen met Rijkswaterstaat in projecten te innoveren en zo de transitie naar de circulaire economie en klimaatneutraliteit te versnellen.

Workshop Tauw op 4 februari

Rijkswaterstaat stuurt op de Milieu Kosten Indicator (MKI) om de klimaatneutrale en circulaire strategie te realiseren. Goede en betrouwbare data is hierbij essentieel. Tauw draagt hier als samenwerkingspartners van Rijkwaterstaat aan bij met de workshop Klimaatneutraal en circulair begint bij goede data: geluidsschermen, wegportalen en stalen sluisdeuren.

In deze sessie vertelt Jurgen Ooms (adviseur Circulaire Economie & Duurzaamheid bij Tauw) welke data voor geluidschermen, wegportalen en sluisdeuren in de Nationale Milieu Database beschikbaar komen en hoe gebruikers op basis van deze data een eerste inschatting van de milieubelasting van deze objecten kunnen maken als zij nog geen ontwerpinformatie hebben, of hoe ze een maatwerkberekening kunnen maken als deze informatie wel beschikbaar is.

Meer informatie over de Week van de Circulaire Economie en het volledige programma is te vinden op de website van Rijkwaterstaat.

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.