Workshop Tauw op Bouwgenootschap Congres ‘Gamechangers in de bouw & infra’

De bouw- en infrasector is volop in beweging. Naast innoveren, verduurzamen en versnellen is samenwerking een belangrijke succesfactor in de bouw: het is een spel met meerdere spelers. Het Bouwgenootschap Congres dat op 4 december plaatsvindt in Putten gaat over de (door)ontwikkeling van dat spel: over de Gamechangers in de bouw & infra. Ook Tauw is van de partij.

De bouw- en infrasector is volop in beweging. Naast innoveren, verduurzamen en versnellen is samenwerking een belangrijke succesfactor in de bouw: het is een spel met meerdere spelers. Het Bouwgenootschap Congres dat op 4 december plaatsvindt in Putten gaat over de (door)ontwikkeling van dat spel: over de Gamechangers in de bouw & infra. Ook Tauw is van de partij.

De samenwerking in de bouw & infra krijgt in de praktijk gestalte door aanbesteden, contracten, bouw- en beheerprocessen: dat zijn de thema’s op dit congres. Daarbij is aandacht voor de ‘spelregels’, waaronder wet- en regelgeving, uniforme voorwaarden en standaardisatie. Maar ook voor het ‘spel’, denk aan cultuur, houding en gedrag. It’s all-in the game!

Workshop Tauw: ‘De marktvisie, hoe gaat U nu verder?’

Veel partijen worstelen met de opgave: hoe komen we van denken tot doen? Hoe brengen we de Marktvisie nu écht in de praktijk? Lisa de Groot en Henberto Remmerts - consultants Risicomanagement, Aanbesteden en Contracteren bij Tauw - geven hierop antwoord en bespreken graag uw dilemma’s tijdens de workshop De Markvisie, hoe gaat u nu verder?

Tauw is founding partner van het Bouwgenootschap. Wij geloven in een passende samenwerking met (markt)partijen door het onderkennen van en handelen naar elkaars belangen, wat helpt om projectdoelen te bereiken en de achterliggende duurzaamheidsopgave en innovaties tot stand te brengen.

Een mooi voorbeeld over samenwerking in de bouw is te lezen in het nieuwsartikel Innovatie nodig voor verduurzaming en versnelling van Bouwgenootschap over de betrokkenheid van Tauw bij de inkoopstrategie voor de renovatie en het onderhoud van de walmuren in Amsterdam.

Meer weten over het Congres Bouwgenootschap?

Meer informatie over het congres, waaronder het programma en het inschrijfformulier, is te vinden op de website van het Bouwgenootschap.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van risico’s en contracten en de Aanpak Duurzaam GWW vindt u op onze website.

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.