Workshop Value Management voor bouwkostendeskundigen

 

Onlangs heeft Tauw samen met ProRail een workshop Value Management verzorgd voor leden van de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK). Doel was om bouwkostendeskundigen kennis te laten maken met het begrip waarde: hoe kan de prestatie van bouwwerken worden verbeterd tegen dezelfde of zelfs lagere kosten? En wat kan Value Management hierin betekenen?

 

Value Management helpt projecten en organisaties om met behulp van creativiteit, functioneel denken, kostenbewustzijn en consensus, projecten haalbaar en betaalbaar te maken. Value Management wordt in de GWW-sector meer en meer toegepast, mede doordat opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en ProRail het steeds vaker voorschrijven.

Workshop

Binnen de utiliteitsbouw en vastgoedsector is Value Management nog geen bekend begrip. Voorafgaand aan de workshop kregen de deelnemers een case voorgelegd om de huisvesting van een fusiegemeente beter en kostenefficiënter te organiseren. Het doel: 15% kosten besparen op het voorliggende ontwerp.
De oplossingen waar de bouwkostendeskundigen mee kwamen waren technisch van aard en hadden vooral betrekking op het optimaliseren van de materiaalkeuze. Tijdens de workshop werden de deelnemers gedwongen hun blik te verbreden. Op strategisch niveau: welke functies vervult de gemeente en is een gemeentehuis wel een voorwaarde voor het vervullen van deze functies? En op ruimtelijk-technisch niveau: waarvoor dienen de ruimten binnen het ontwerp en kun je daar, met een bezuinigingsopgave van 15%, nog functies aan toevoegen?

De eerste stap was om de functies onder te verdelen in ‘nice to have’ en ‘must have’, zowel op tactisch als strategisch niveau. Vervolgens werden er kosten aan gekoppeld. Voor de functies met de hoogste kosten vond een brainstorm plaats om de kosten te reduceren en/of waarde toe te voegen. Met deze prioritering wordt voorkomen dat er veel energie wordt gestopt in zaken die niet kostenbepalend zijn.

Nieuwe invalshoeken

De deelnemers reageerden positief op de nieuwe invalshoeken. ‘Na wat koudwatervrees werden de suggesties steeds creatiever’, vertelt Marion van Amelrooij van Tauw. ‘Zo werd binnen de ruimtelijk- technische groep voorgesteld om de raadzaal op zondag als kerk te gebruiken. En de strategische groep bedacht de ambulante ambtenaar (ambtenaar op afroep) en trouwen binnen een Virtual Reality omgeving. Value Management lijkt ook voor de utiliteitsbouw en vastgoedsector een bruikbaar instrument.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van Value- en Kostenmanagement

Contactpersonen: Marion van Amelrooij en Cosmo Smeets