Young Professionals werken samen aan duurzame bouw- en infra

Young Professionals zitten vol met goede ideeën hoe het beter kan. Tijdens het Captain Co-Creation Event - hét netwerkcollectief voor Young Professionals die samen in co-creatie vorm en inhoud geven aan een toekomstrobuuste bouw- en infrasector - hebben zij onlangs laten zien hoe ze met elkaar samen willen werken, vaste denkpatronen kunnen doorbreken en daarmee het verschil kunnen maken in hun eigen organisatie. Ook Tauw is aangesloten bij dit initiatief.

Toekomst van de sector
Claudia Reiner - ondernemer, vice-voorzitter van Uneto-VNI en lid van de Taskforce Bouwagenda - gaf tijdens het event een inkijkje in haar toekomstbeeld van onze sector. “Nederland staat voor een enorme uitdaging op ontzettend belangrijke maatschappelijke thema’s zoals energie en duurzaamheid, en daar speelt de Marktvisie een hele belangrijke rol in: Het gaat over echte samenwerking, investeren in elkaar en transparantie.”

Om dat toekomstbeeld van de sector waar te maken, zullen er sommige dingen radicaal anders moeten. Peter Clausman, oprichter van the School of Mavericks, onderwees de young professionals de kunst van het inzetten van een disruptive mindset: geen aannames doen wat er wel of niet mogelijk is binnen de eigen organisatie, zelf aan de slag gaan en het verschil maken in de eigen organisatie. Bekijk hier de korte video.

Samenwerking in de praktijk
Het doorbreken van de status quo kunnen zij echter niet alleen. In een serious business game onder leiding van Alfons van Marrewijk, hoogleraar bedrijfsantropologie aan de VU, ervaarden ze hoe ze echt omgaan met dilemma’s van samenwerking, vertrouwen en innovatie. Naast een enorme drive om de beste stad te bouwen, bleken de young professionals over veel eigen initiatief te beschikken, goed samen te werken en lessen te leren over de afweging tussen investeren in direct bouwen of investeren in kennisontwikkeling voor de toekomst.

Sanne de Groot, young professional bij Tauw: “Voor mij persoonlijk leverde het event inspiratie op en een gevoel van ‘ik sta er niet alleen voor’. Het is fijn te merken dat we met elkaar bezig zijn met de transitie naar duurzaamheid en het tot stand brengen van de samenwerking die daarvoor nodig is.”

Na het event was er vraag naar meer! Op 19 april kunnen de young professionals deelnemen aan een vervolgcollege ‘disruptive thinking’.

Meer informatie over Captain Co-Creation

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.