Zet een stap in de richting van PAS herstelbeheer

Op donderdag 22 juni 2017 organiseert Tauw een interactieve wandeling door de deelgebieden van het Natura 2000-gebied Dinkelland. Tijdens de wandeling staan de PAS herstelmaatregelen, benodigde onderzoeken en ontwikkelingen centraal. 

De uitvoering van de herstelmaatregelen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof voor de eerste beheerplanperiode is in volle gang. Provincies, waterschappen en terreinbeheerders, dus wellicht ook u en uw organisatie, staan voor de opgave om deze maatregelen binnen de gestelde tijd uit te voeren.
De uitvoering is in diverse gebieden inmiddels opgestart. Een mooi moment om stil te staan bij deze processen en de kennis en ervaringen hierover te delen.

Heeft u te maken met het Programma Aanpak Stikstof en wilt u een stap zetten in de richting van het herstelbeheer? Meld u dan aan voor deze informatieve (en leuke) wandeling!

Meer informatie en aanmelden

Deelname is gratis, maar uitsluitend op basis van aanmelding. We hebben ruimte voor maximaal 30 deelnemers, dus meld u zo snel mogelijk aan. In deze uitnodiging vindt u meer informatie en de link naar de aanmeldpagina.

Tauw en PAS

Tauw heeft veel kennis opgebouwd over het Programma Aanpak Stikstof en is nauw betrokken bij de te nemen herstelmaatregelen en de uitvoering hiervan. Deze kennis en ervaring - bestaande onder andere uit het opstellen van diverse PAS gebiedsanalyses, leiden van gebiedsprocessen, opstellen van inrichtingsplannen en ondersteunen van de overheden bij verwerken van zienswijzen - delen we graag.

Meer over onze expertise  op het gebied van PAS

Contactpersoon: Emy Visser

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.