BIM level 2; Bent u er klaar voor?

Erik van Eck

BIM Level 2 is nu een vereiste voor alle nieuwe  overheidsprojecten in het Verenigd Koninkrijk  De Engelse overheid heeft de UK BIM Taskforce gevraagd om een groeimodel voor BIM te maken, een BIM Maturity model. In de UK is bouwen met BIM namelijk per 1 januari 2016 verplicht gesteld. De Bouw Informatie Raad (BIR) heeft dit BIM Maturity model opgepakt en vertaald naar Nederlandse maatstaven. Hieruit zijn een aantal BIM-levels ontstaan die zijn verwerkt in een kenniskaart.

BIM Level 2 is Samenwerken:
Succesvol samenwerken als team. Ja, dat willen we allemaal wel, maar… hoe zorg je nou dat er écht succesvol wordt samengewerkt? De bouw is een dynamische bedrijfstak, waarin veel specialisten werkzaam zijn. Gezien de scherpe concurrentie staan de prijzen onder druk. Bouwbedrijven die nu en in de toekomst goed willen presteren, moeten alle zeilen bijzetten om hun efficiency te verhogen, faalkosten terug te dringen en algemene kosten te beheersen. Alleen dan hebben ze kans hun kosten te beheersen en hun rendement te verbeteren. In de afgelopen decennia is het bouwproces steeds verder in delen opgeknipt. Bouwbedrijven namen niet langer de volledige bouw voor hun rekening, maar betrokken talloze gespecialiseerde bedrijven bij een project die elk slechts één onderdeel van het gehele project voor hun rekening nemen.

Geen gemeenschappelijk doel
Werken met talloze gespecialiseerde aannemers is aan de slag gaan met bedrijven die elk hun eigen winstoogmerk hebben. In de contracten wordt vaak een meterprijs afgesproken, wat snel werken voor een gespecialiseerde aannemer afdwingt. Hoe eerder het werk klaar is, des te eerder kan de gespecialiseerde aannemer op een ander project geld verdienen. Daar ligt dus een verschil in belangen. Dit kan effectieve samenwerking in het betreffende bouwproject belemmeren. Er is minder tijd voor een goede overdracht van werkzaamheden en dat komt de kwaliteit en de doorlooptijd niet ten goede.

Toch is er een verandering gaande
De bouwsector maakt grote veranderingen door en staat voor enorme uitdagingen op economisch, ecologisch en maatschappelijk gebied. Nieuwe manieren van werken en samenwerken in de bouwketen kunnen bijdragen aan een bouwsector die de uitdagingen van vandaag en morgen aankan.

De nieuwe manier van werken en samenwerken in de bouwketen zal zich minder kenmerken door tegenstellingen en strijd, en meer door integraal samenwerken en het leveren van toegevoegde waarde voor opdrachtgevers, klanten, eindgebruikers en maatschappij. Samenleving en markt vragen niet alleen om transparantie en productiviteit, maar ook om een klantgerichte en omgevingsgerichte benadering van hun vraagstuk.

BIM  kan hierbij helpen.

Level 1 Object oriented
De eerste stap in de implementatie van BIM is het werken met objecten. Dit wordt vaak geassocieerd met het werken met 3D-objecten die in een ontwerpprogramma in een virtuele omgeving
worden geplaatst. 3D is echter geen uitgangspunt. Ook 2D-objecten zijn mogelijk en zelfs objecten zonder enkele geometrische beschrijving. Kenmerkend voor dit level is de toepassing  van eenduidige objecten waaraan informative (intelligentie) is te koppelen. Er is in dit level geen sprake van integratie tussen verschillende disciplines of aspecten. Dus nog geen koppeling van het 3D-model met bijvoorbeeld financiële calculatie of planningssoftware.

Level 2 Collaboration
Op dit level is het mogelijk om de in level 1 opgebouwde objectmodellen te delen. Er wordt samengewerkt op basis van een federatie (verzameling autonome) databases: ieder heeft zijn eigen model; al deze modellen worden gecombineerd in één view model om file based samen te werken aan een project. Ook toepassingen als planning (4D) en kostencalculaties (5D) zijn aan het model te koppelen. Dit level wordt ook wel little BIM genoemd. De partijen die de informatie delen bevinden zich veelal binnen één controleer- of beheersbare organisatie-eenheid.

Level 3 Integrated, lifecycle
Dit is het BIM-level waarbij informatie tussen verschillende (on)bekende partijen – dus niet alleen binnen één organisatie-eenheid – wordt gedeeld via inter-operabele Open BIM-standaarden. Dit
kan bijvoorbeeld in een geïntegreerde webservicesomgeving. Er wordt niet meer file based uitgewisseld, maar object based. Het bouwproces is volledig geïntegreerd in de keten. Dit level staat ook bekend als Big BIM. Aan het eind van level 3 wordt informatie gedeeld over de lifecycle in de geïntegreerde omgeving. Hierbij is er een sterke relatie met facility management en asset management.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.