Waarom is digitalisatie zo belangrijk?

Data science en technologische ontwikkelingen evolueren snel en geven anders vorm aan onze wereld. De vraagstukken die klanten ons voorleggen worden steeds complexer en vragen om een ​​meer geïntegreerde aanpak, omdat zij worden geconfronteerd met: 

 • Stakeholders die assertiever zijn in hun eigen communicatie. Hierdoor eisen ze meer en betere communicatie van onze klanten. 
 • Steeds meer uitdagingen bij het hanteren, analyseren en opslaan van (project)data. 
 • Taken en werkprocessen die geautomatiseerd en versneld moeten worden. 

Tauw is van mening dat er een sterk verband is tussen digitalisering en duurzaamheid. Door gebruik te maken van data science en -technologie begrijpen we beter hoe de eco- en milieusystemen van onze wereld in elkaar steken. Op deze manier helpen we onze klanten om toegevoegde waarde voor hen en hun werkprocessen te creëren. 

 

Digitalisatie als onderdeel van onze dienstverlening

Klanten willen goed om kunnen gaan met de groeiende mogelijkheden, eisen en verwachtingen rondom data. Onze data consultants stellen hen in staat om sneller en beter besluiten te nemen. Zo kunnen zij werkelijk veranderingen realiseren op een duurzame, digitale manier. Dit doen we onder andere op het gebied van bodem en water. 

Dataconsultancy 

Onze dataconsultants zijn experts op het gebied van datamanagement en datascience binnen de kennisdomeinen van Tauw. Dankzij dataconsultancy kunnen klanten sneller en beter beslissingen te nemen over de manier waarop zij met data werken, zodat zij voorbereid zijn op de toekomst. Onze dataconsultancy kan daarbij bestaan uit meerdere aspecten, waarbij het doel altijd is de klant te helpen om:

 • data te structureren, organiseren en hergebruiken (datamanagement);
 • te voldoen aan data (uitwisselings)standaarden en dataregulaties (data compliance);
 • voordeel te ondervinden van het toepassen van o.a. artificial intelligence en machine learning (datascience);
 • betere data gedreven oplossingen en beslissingen te nemen (data driven dashboards);
 • data uitwisseling te optimaliseren (data collaboration)

Dataconsultancy is niet iets nieuws binnen Tauw, het is al lange tijd een (impliciet) onderdeel van onze werkzaamheden binnen projecten. Onze digitale dienstverlening groeit snel, net als het aantal integrale (data-gerelateerde) vraagstukken van klanten.

 

Digitale tools en toepassingen 

Tauw zet niet alleen diverse tools en toepassingen van anderen slim en innovatief in, ook ontwikkelen we eigen digitale producten die helpen onze dienstverlening richting klanten continu te verbeteren. Enkele voorbeelden:

 • 3D Conceptual Site Modelling
  Een Conceptual Site Model is een schematische weergave van de ondergrondse situatie. Die interpretatie van bijvoorbeeld boringresultaten en de omgevingscontext (zoals grondwaterstroming) zijn complex. Met het 3D Conceptual Site Model kan de bodemadviseur basisinformatie van alle kanten bekijken. Door het model wordt beter inzichtelijk welke kennishiaten er zijn, op basis waarvan Tauw aanvullend onderzoek uitvoert. Het resultaat is een compleet en duidelijk beeld van wat zich in de bodem afspeelt.

 • Slim waterbeheer met machine Learning
  Machine learning is een vorm van kunstmatige intelligentie die computers in staat stelt om zelf te leren, zonder dat daar menselijke programmering voor nodig is. Hiermee ontstaat een kans voor het waterbeheer, want bij gebiedsoverstijgende watervragen ‘verdrinken’ mensen al snel in de hoeveelheid modeldata.Machine learning biedt de uitkomst om het waterbeheer toekomstbestendig te maken. Bovendien zorgt het voor energiebesparing en levensduurverlenging van gemalen en kunstwerken. Dit bespaart uiteindelijk kosten.

 • Ontwerp en advies in virtual en augmented reality
  Onze innovaties 3D visualisaties worden ingezet ter versterking van het advieswerk. Door het toevoegen van beleving en gevoel en mogelijk maken van laagdrempelige interactie, laten we alle betrokkenen participeren binnen onze adviezen en ontwerpen.

Meer weten?

 

Blog: Versnelde digitale transformatie

Wat hebben we de afgelopen weken hard gewerkt aan de versnelling van onze digitale transformatie. De aanleiding is vreselijk, de coronacrisis. Maar het dwingt ons allemaal om onze manier van werken te veranderen...

Lees het artikel

Video: Digitale ontwerpsessies

Video: Digitaal (samen)werken