Sorteer op: Datum
Grid
Lijst
Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet: nieuwe werkwijze voor omgaan met (verontreinigde) bodem
23 maart 2021

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet: nieuwe werkwijze voor…

Op 25 februari 2021 is het ‘Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet’ in het Staatsblad gepubliceerd. Hiermee…

Tweede Kamer geïnformeerd over TAUW rapport ‘Inventarisatie IBC-werken met AEC-bodemas’
23 maart 2021

Tweede Kamer geïnformeerd over TAUW rapport ‘Inventarisatie IBC-werken…

In oktober 2018 werd in een uitzending van Zembla stilgestaan bij de productie, de opwerking, de opslag,…

Werken aan Programma Bodembeheer van de Toekomst
28 januari 2021

Werken aan Programma Bodembeheer van de Toekomst

TAUW heeft binnen het raamcontract met Rijkswaterstaat Bodem+ de opdracht ‘Bodembeheer van de toekomst’…

Raamovereenkomst Duurzaam en veilig bodembeheer gemeente Groningen
5 januari 2021

Raamovereenkomst Duurzaam en veilig bodembeheer gemeente Groningen

TAUW heeft opnieuw een raamovereenkomst met de gemeente Groningen afgesloten voor duurzaam en veilig…

SoSEAL: natuurlijk en kostenbesparend alternatief in de strijd tegen water
3 november 2020

SoSEAL: natuurlijk en kostenbesparend alternatief in de strijd…

De klimaatverandering vraagt om aanpassingen in ons waterbeheer; door zeespiegelstijging en extremer…

Een 'Greener' toekomst voor verontreinigde bodem
2 oktober 2020

Een 'Greener' toekomst voor verontreinigde bodem

Tauw Group werkt binnen een consortium van zestien Europese en vier Chinese partners samen aan het EU-Horizon2020…

PFAS in de bodem: knelpunten en mogelijkheden
4 november 2019

PFAS in de bodem: knelpunten en mogelijkheden

Op 8 juli 2019 zijn vanuit het Tijdelijk Handelingskader PFAS voorlopige eisen gesteld aan het hergebruik…

PFAS in bodem: risico’s en beheersmaatregelen
1 oktober 2019

PFAS in bodem: risico’s en beheersmaatregelen

PFAS zijn (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) die bij aanwezigheid in de bodem tot stagnatie…

PFAS-bijeenkomst voor aannemers: delen van ervaringen en tips
1 oktober 2019

PFAS-bijeenkomst voor aannemers: delen van ervaringen en tips

Onlangs heeft Tauw een bijeenkomst voor aannemers georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen…