Sorteer op: Datum
Grid
Lijst
Milieueffectrapportage voor Regionale Energie Strategieën (RES) 2.0 regio’s
11 november 2022

Milieueffectrapportage voor Regionale Energie Strategieën (RES)…

Nadat in 2021 de RES 1.0 in alle RES-regio’s is vastgesteld, zijn de RES-regio’s nu bezig met de RES…

Webinar ‘Van visie naar uitvoering in de warmtetransitie’ een groot succes
14 februari 2022

Webinar ‘Van visie naar uitvoering in de warmtetransitie’ een…

Op 25 januari 2022 organiseerde TAUW in samenwerking met Duurzaam Gebouwd het webinar ‘Van visie naar…

Whitepaper 'Het (Wijk)Uitvoeringsplan, de volgende stap in de Warmtetransitie' gepubliceerd
2 februari 2022

Whitepaper 'Het (Wijk)Uitvoeringsplan, de volgende stap in de…

De afgelopen periode bent u als gemeente intensief bezig geweest met het proces om te komen tot een Transitievisie…

Oost Gelre kijkt bij vaststelling transitievisie warmte direct naar uitvoering (interview)
30 januari 2022

Oost Gelre kijkt bij vaststelling transitievisie warmte direct…

Vrijwel elke Nederlandse gemeente heeft eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Hiermee…

(Wijk)uitvoeringsplan: de volgende stap naar aardgasvrij
23 februari 2021

(Wijk)uitvoeringsplan: de volgende stap naar aardgasvrij

Gemeenten staan voor de opgave om uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. Voor…

PlanMER Omgevingsvisie Provincie Utrecht goed ontvangen
5 februari 2021

PlanMER Omgevingsvisie Provincie Utrecht goed ontvangen

TAUW heeft het planMER opgesteld voor de Omgevingsvisie en - verordening van de Provincie Utrecht. Het…

Duurzaamste weg van Nederland - de N470 - officieel geopend
26 november 2020

Duurzaamste weg van Nederland - de N470 - officieel geopend

TAUW vertaalt ambitie van Zuid-Holland naar concrete eisen en maatregelen

Burgerinitiatieven sleutel tot succes in de warmtetransitie
3 november 2020

Burgerinitiatieven sleutel tot succes in de warmtetransitie

Gemeenten staan voor de complexe opgave om uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen.…