Kwaliteitsimpuls dorpskern Diever

Gemeente Westerveld wil haar dorpskern Diever een nieuwe impuls geven. Door een veranderend gebruik van de openbare ruimte in combinatie met enkele grootschalige onderhoudsvraagstukken, is er behoefte aan advies over de herinrichting van de openbare ruimte. De gemeente heeft Tauw gevraagd hierbij te ondersteunen.

Tauw stelt voor de gemeente Westerveld een gedragen inrichtingsvisie op en gaat deze uitwerken tot een inrichtingsplan en uitvoeringsdocumenten. Om tot deze visie te komen, gaan we een intensief samenwerkingsproces aan met bewoners en ondernemers van Diever die in de projectgroep vertegenwoordigd zijn.

Uitdaging

Het dorp Diever werd in de vroege middeleeuwen gesticht en kent een rijke historie. Het inrichtingsplan omvat het centrum van Diever met 3 brinken, verschillende straten en uitlopers naar het buitengebied. Binnen het gebied dienen historie, hedendaags gebruik en comfort, verkeer en recreatie op de juiste wijze gecombineerd te worden. Een uitdagend project waarbij veel verschillende disciplines betrokken zijn. Om tot een goed eindresultaat te komen vindt er voor de disciplines landschap, stedenbouw, verkeer, verlichting en gezondheid een gezamenlijk planproces plaats.

Voortgang

Op 5 juli 2017 heeft de aftrap plaatsgevonden door met de projectgroep een dorpsschouw te houden. “Het mooie aan deze wijze van opstarten is dat we elkaar als teams, maar ook het gebied met haar knelpunten en kansen, op een leuke manier hebben leren kennen”, vertelt Annemieke Helder, projectcoördinator bij Tauw. “De zomerperiode gebruiken we om de opgave en het gebied nog beter in de vingers te krijgen. Begin september hopen we met de projectgroep een drietal scenario's uit te werken.”

Tauw stelt voor de gemeente Westerveld een gedragen inrichtingsvisie op en gaat deze uitwerken tot een inrichtingsplan en uitvoeringsdocumenten. Om tot deze visie te komen, gaan we een intensief samenwerkingsproces aan met bewoners en ondernemers van Diever die in de projectgroep vertegenwoordigd zijn.

Uitdaging

Het dorp Diever werd in de vroege middeleeuwen gesticht en kent een rijke historie. Het inrichtingsplan omvat het centrum van Diever met 3 brinken, verschillende straten en uitlopers naar het buitengebied. Binnen het gebied dienen historie, hedendaags gebruik en comfort, verkeer en recreatie op de juiste wijze gecombineerd te worden. Een uitdagend project waarbij veel verschillende disciplines betrokken zijn. Om tot een goed eindresultaat te komen vindt er voor de disciplines landschap, stedenbouw, verkeer, verlichting en gezondheid een gezamenlijk planproces plaats.

Voortgang

Op 5 juli 2017 heeft de aftrap plaatsgevonden door met de projectgroep een dorpsschouw te houden. “Het mooie aan deze wijze van opstarten is dat we elkaar als teams, maar ook het gebied met haar knelpunten en kansen, op een leuke manier hebben leren kennen”, vertelt Annemieke Helder, projectcoördinator bij Tauw. “De zomerperiode gebruiken we om de opgave en het gebied nog beter in de vingers te krijgen. Begin september hopen we met de projectgroep een drietal scenario's uit te werken.”

Contactpersoon: Annemieke Helder, Henk Klaassens, Ellen Wilms

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.