Tauw draagt met ‘Living lab Manila Flood Free 2016-2020’ bij aan oplossing vervuilde rivieren

Miljoenensteden hebben te kampen met problemen die het gevolg zijn van urbanisatie en klimaatontwikkeling, zoals hittestress, droogte, overstromingen, lucht- en watervervuiling en slechte hygiënische omstandigheden. Tauw adviseert bij verschillende internationale projecten over vervuilde rivieren, zoals in Beijing  in China of de Ganges in India . Dit jaar is het ‘Living lab Manila Flood Free 2016-2020’ gestart.

De uitdagingen eisen een multifunctionele integrale aanpak, zoals het Wetskills- of het ‘Living lab’-principe. In april hebben tien Nederlandse en drie Filippijnse studenten zich in één week gebogen over de problematiek in de Filippijnen, onder leiding van Floris Boogaard (senior consultant bij Tauw en lector Ruimtelijke Transformaties bij de Hanzehogeschool Groningen), Marius Palsma (Waterwegen) en Rick Heikoop (Hogeschool van Rotterdam). De week is opgezet volgens het Wetskills-concept: in een ‘snelkookpan-setting’ werken studenten in een kort tijdbestek in groepen intensief en oplossingsgericht samen aan een actueel praktijkvraagstuk. 

Drijvende ‘worst’

De studenten werkten intensief samen met lokale partijen aan oplossingen voor een vervuilde rivier in het district Pateros en de frequente overstromingen in Manilla. Als innovatieve oplossing bedachten de studenten de ‘Longganisa’ (worst in het Filippijns). Dit idee is onder andere geïnspireerd op de Slibremmer en kan in vele internationale projecten worden ingezet.

William van Niekerk, Executive Board Member, Tauw Group en Chairman Internationalization Topsector Water: ‘Klimaatverandering en urbanisatie vormen de komende decennia de grootste uitdagingen voor een leefbare wereld. Wereldwijd en lokaal onderzoek naar de beste vorm van duurzame oplossingen voor deze uitdagingen kunnen alleen gevonden wordt met een brede vertegenwoordiging van de stakeholders. Dit project is daar een goed voorbeeld van.’

Duurzame innovatie

Op 25 april heeft de slotbijeenkomst met hoogwaardigheidsbekleders uit de Filippijnen en Manilla plaatsgevonden met de eindpresentaties van de studenten. Deze week studeren de laatste studenten af op Manila Flood Free. In oktober 2016 vertrekt de volgende lichting studenten naar de Filippijnen na een nationale introductie -een tweedaagse Masterclass ‘Deltasteden - Lely in de 21ste eeuw’- in samenwerking met de Delta Talent Academy. Hier zal het innovatieve eindproduct verder uitgewerkt worden voor implementatie in de vervuilde rivieren van Pateros en in de Pasig rivier en internationale kansen worden verkend.

Marion Derckx, de Nederlandse ambassadeur in de Filippijnen: ‘Samenwerking wordt het effectiefst als het op alle niveaus plaatsvindt: lokaal, regionaal en nationaal. En met verschillende stakeholders: kennisinstituten, ondernemers, overheid en burgers. Daarom is deze samenwerking een verrijking van wat we al doen op het gebied van watermanagement in de Filippijnen. Als je verschillende ervaringen en inzichten combineert, kom je tot nieuwe oplossingen. Je draagt bij aan werkelijk duurzame innovatie.’  

Kennis als exportproduct

Alle samenwerkende partijen kijken terug op een succesvol ‘Living lab’. De verschillende innovatieve eindproducten zullen in de komende periode op internationale congressen worden gedeeld. Floris Boogaard: ‘Ik ben trots op het prachtige innovatieve eindresultaat van multidisciplinair internationaal werken aan actuele problemen door de studenten. Deze nieuwe ‘champions of change’ kunnen multidisciplinaire projecten aan met beperkte middelen als geld en tijd. Zij zijn een waardevolle toevoeging aan één van de belangrijkste exportproducten van Nederland: ‘kennis’ en daar mogen we allen trots op zijn.’

Contactpersoon: Floris Boogaard