TAUW ondersteunt bij de aanvraag Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW) in Noardeast-Fryslân

De afgelopen periode heeft TAUW de gemeente Noardeast-Fryslân en energiecoöperatie De Anjumer Eendragt ondersteund met de aanvraag van hun Proeftuin Aardgasvrije Wijken voor het dorp Anjum. Het streven voor Anjum is om het aardgas te vervangen door een laagtemperatuur warmtenet gevoed door warmte uit het Lauwersmeer (aquathermie). Bij toekenning van de Rijksbijdrage zal deze worden ingezet voor het financieren van het warmtenet en het isoleren van de woningen.

In de aanvraag is inzicht gegeven in het systeemontwerp, de business case, de rol van de gemeente, participatie en communicatie en mogelijke koppelkansen. TAUW heeft hierbij met name ondersteund in de technische en financiële analyse.

De saamhorigheid van de inwoners en de ligging maken dat Anjum alle ingrediënten heeft om een succesvolle proeftuin te worden. Daarnaast is de combinatie van een klein dorp met nabijgelegen oppervlaktewater één die veel in het Friese landschap te zien is en kan Anjum mogelijk als voorbeeld dienen voor toekomstige aquathermie projecten. In het voorjaar van 2022 wordt bekendgemaakt of Anjum de Rijksbijdrage krijgt toegekend.

Bron afbeelding:Gemeente Noardeast-Fryslân

Wilt u met uw gemeente ook stappen maken in de Warmtetransitie?

Maar weet u nog niet precies hoe? Download dan ons nieuwe uitvoeringsplan Warmtetransitie, bezoek ons webinar Warmtetransitie (25 januari) of neem contact op met één van onze adviseurs.

Download uitvoeringsplan Webinar aanmeldpagina

 

Heeft u een vraag over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.