Webinar: Waterbouwproject Dijkversterking Stadsdijken Zwolle

Donderdag 7 mei van 19:45 uur - 21:20 uur organiseert KIVI in samenwerking met het Dijkteam Zwolle (een samenwerking van Waterschap Drents Overijsselse Delta met Dura Vermeer, Ploegam, TAUW, Fugro en H+N+S++) het tweede online webinar uit een reeks van vier online ontmoetingen tussen publieke opdrachtgevers en markpartijen in de (water)bouw over hoe we versneld kunnen doorgaan in tijden van de corona crisis. Henrike Branderhorst, directeur van Tauw, is moderator van dit webinar.

29 april 2020

De stem van het water werd ook in Zwolle gevreesd en gehoord. Eb en vloed domineerden nog maar negentig jaar geleden het waterpeil in de binnenstad. Zwartewater, Vecht, IJssel en IJsselmeer bepalen tegenwoordig in hun complexe samenhang de lokale waterveiligheidssituatie.

Gericht op de toekomst versterkt WDODelta binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma de Stadsdijken Zwolle. We kijken hierbij honderd jaar voorruit en ontwerpen duurzaam, klimaat-robuust en toekomstbestendig.
7,5 km dijkversterking dwars door de stad. Industrie, woonwijken en Natura 2000 gebied vallen binnen het tracé. Stakeholders zijn de grootste werkgevers van Zwolle, buurtbewoners en mede overheden. Ruimtegebrek, een dynamische omgeving en 250 conflicterende kabels en leidingen domineren de opgave.

Inhoud webinar in het kort

Tijdens dit tweede webinar, getiteld Hoe het waterbouwproject Dijkversterking Stadsdijken Zwolle zich een weg baant door deze coronastorm komen de volgende sprekers aan bod:

  • Peter Staats en Rick Lormans van het Dijkteam Zwolle delen met u hun corona ervaringen en dilemma’s uit de planuitwerkingsfase van dit twee-fasen-contract. Ondanks de crisis wordt er op aangepaste wijze doorgewerkt. Een team van ingenieurs, adviseurs en uitvoerders werkt in een geïntegreerde aanpak aan totstandkoming van ontwerp, vergunningen en uitvoeringsvoorbereiding in een dynamische omgeving met soms veeleisende stakeholders.

  • Henrike Branderhorst, directeur van Tauw, treedt op als moderator. Henrike is ook projectdirecteur van het Project Stadsdijken Zwolle voor het aandeel Tauw en vanuit die rol zeer nauw betrokken bij de continuering van de voortgang van het project Stadsdijken als gevolg van de Corona crisis.

 
Meer informatie + het aanmeldformulier 

 

Zie ook: Tauw helpt WDODelta bij aanpak stadsdijken Zwolle

 

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.