WTCA General Assembly 2018: het belang van klimaatadaptatie binnen steden

Door klimaatverandering kampen we wereldwijd met (de gevolgen van) extreme neerslag, hittestress en droogte. Een vraagstuk waar iedereen zijn of haar steentje aan bij moet dragen. Hoe gaan (internationale) bedrijven en overheden daarmee om? Dat is één van de belangrijke thema’s waarover ruim 150 internationale delegaties vanuit 60 landen komen praten in Leeuwarden tijdens het World Trade Centers Association (WTCA) General Assembly 2018.

Van 22 tot 24 april 2018 komen tijdens het WTCA General Assembly 2018 ongeveer 400 vertegenwoordigers uit 60 verschillende landen samen (allen aangesloten bij de World Trade Centers Association) om kennis en ervaring uit te wisselen op maatschappelijke thema’s als klimaat, (water)technologie, voedsel en landbouw, gezondheid, energie en onroerend goed.

Uiteraard is Tauw ook aanwezig, want binnen Nederland en Europa hebben we ruime ervaring opgedaan met vraagstukken op gebied van klimaatadaptatie en (stedelijk) waterbeheer. Omdat we onze kennis graag delen en willen leren van ervaringen van anderen, verzorgen we onder andere een workshop en een bijzondere excursie voor de internationale delegaties.

Workshop: (de gevolgen van) klimaatverandering in steden (dinsdag 23 april)
Het veranderende klimaat heeft effect op het leefklimaat in onze steden. Een bekend voorbeeld is hevigere neerslag, met overstromingen tot gevolg. Minder bekend is dat klimaatverandering ook effect heeft op onder andere de lucht- en waterkwaliteit en de opwarming van de stad (hittestress). Met welke gevolgen van klimaatverandering moeten overheden en bedrijfsleven rekening houden? En wat moeten zij doen om hierop in te spelen met hun beleid en aanpak?

Tijdens een interactieve lezing nemen dr.ir. Floris Boogaard (senior consultant bij Tauw en Professor Spatial transformations aan de Hanze University of applied science Groningen) en dr.ir. Jeroen Kluck (senior expert bij Tauw en Professor Urban water management aan de University of applied science Amsterdam) de aanwezigen mee in onze aanpak van klimaatadaptatie binnen steden.
-    Met behulp van slimme analysetools en scans, zoals de internationale ‘city climate scan’, worden (toekomstige) probleemgebieden snel en volledig in kaart gebracht.
-    Aansluitend hierop leveren we advies en projectbegeleiding om hierop te anticiperen.
-    Zo helpen we om problemen voor het landschap, het milieu en de inwoners te voorkomen.

Bijzondere excursie: ‘Elfstedentocht’ en klimaatverandering (woensdag 24 april)
Samen met Wetterskip Fryslân, Koninklijke Vereniging De Friesche Elfsteden, Organisatie Elfstedenhal en het Oud Fries Museum en LF2018 organiseert Tauw een excursieprogramma voor internationale handelsdelegaties. Zo wisselen we cultuur en historie af met een inhoudelijk programma dat ingaat op stedelijk waterbeheer en de gevolgen van klimaatverandering. Want mede daardoor is het alweer ruim 20 jaar geleden dat Nederland de laatste ‘tocht der tochten’ zag!

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.