Let op: Deel één van de masterclass vindt plaats op donderdag 27 mei (14:00 – 16:00 uur), deel twee op donderdag 3 juni (14:00 – 16:00 uur).

AERIUS is het wettelijk voorgeschreven rekeninstrument voor het bepalen van de stikstofdepositiebijdrage van projecten en activiteiten op stikstofgevoelige natuur. Het uitvoeren en controleren van AERIUS berekeningen is in de huidige praktijk veelal het werk van specialisten.

Met deze online masterclass kunt u eenvoudige AERIUS berekeningen met behulp van onze instructies en praktische tips zelfstandig uitvoeren.

Programma

Tijdens deel één van de online masterclass staan we stil bij:

  • Context stikstofproblematiek
  • Blik onder de motorkap van AERIUS: korte uitleg over het atmosferisch verspreidingsmodel OPS
  • Gebruik van AERIUS Calculator: het invoeren van bronnen**
  • Duiding van de rekenresultaten van AERIUS
  • Hoe kom ik aan mijn invoergegevens?

Tijdens deel twee van de online masterclass staan we stil bij: 

  • Welke situatie moet ik modelleren?
  • Tips en trucs in de modellering met AERIUS
  • Actualiteiten rondom wetgeving en jurisprudentie
  • Bespreken van casussen die deelnemers vooraf zelf hebben aangedragen

 

Betrokkenheid van TAUW bij AERIUS en spreker

AERIUS is een product van het RIVM, waarbij TAUW vanaf de eerste ontwikkeling in 2012 betrokken is geweest. Ook heeft TAUW veel praktijkervaring met AERIUS; we voeren maandelijks vele stikstofdepositie-onderzoeken uit voor met name bedrijven, industrie, (woning)bouwprojecten en infrastructurele werken.

De masterclass wordt verzorgd door Luc Verhees, adviseur luchtkwaliteit en depositie bij TAUW. Luc heeft ruime ervaring met het complete scala aan mogelijke stikstofdepositie-berekeningen. Josien Wolterink-Kuipers neemt de rol van moderator op zich.    

Heeft u een vraag over stikstof of over deze masterclass? Stuur dan een email naar stikstof@tauw.com.

*Concurrerende adviesbureaus zijn uitgesloten van deelname

**Het invoeren van bronnen is niet van toepassing voor de agrarische sector

Aanmelden


Deelname kost €195,- per persoon. Aanmelden* kan tot uiterlijk maandag 24 mei 2021. 

Ga naar de aanmeldpagina