DuboCalc is een rekenprogramma dat werken in de GWW-sector beoordeelt op duurzaam materiaal- en energieverbruik. DuboCalc kan worden ingezet om de gestelde reductiedoelstellingen aantoonbaar te behalen. DuboCalc is gebaseerd op de gestandaardiseerde methodiek van levenscyclusanalyses (LCA). De effecten van een GWW-project op het milieu worden in DuboCalc uitgedrukt met de waarde Milieu Kosten Indicator (MKI). 

Wilt u meer inzicht in de manier waarop u voor uw project/product de milieu-impact kunt berekenen? Wilt u weten hoe de tool DuboCalc werkt? Komt u de Milieu Kosten Indicator (MKI) steeds vaker tegen in aanbestedingen en wilt u weten wat dit is? Of wilt u juist meer inzicht in hoe u de MKI in een aanbesteding zet? Neem dan deel aan onze online masterclassMKI met DuboCalc. 

Over deze masterclass

Deze masterclass is voor iedereen bij overheden en aannemers die met MKI te maken krijgt en geeft inzicht in wat een MKI is, wat DuboCalc is, hoe u hiermee kunt werken en hoe MKI wordt meegenomen in aanbestedingen. De masterclass is gericht op het overbrengen van informatie en niet op het oefenen met het berekenen van een MKI met DuboCalc. De adviseurs zullen relatief veel aan het woord zijn, maar er zal ook voldoende ruimte zijn voor vragen tussendoor en uitwisseling van voorbeelden. 

Rianne van der Veen en Nicolette Edelman geven de masterclass. Beiden hebben veel ervaring met het opstellen van MKI berekeningen en het opnemen van MKI in aanbestedingen. 

Nut & noodzaak

De klimaatverandering, de schaarste in grondstoffen en milieuverontreiniging leiden tot nationale doelen om minder primaire grondstoffen te gebruiken en CO2-uitstoot te verminderen. Om deze doelen te realiseren moeten we duurzame projecten realiseren. Maar hoe? Projecten verduurzamen kan alleen met inzicht in de huidige milieu-impact. Hoe je de milieu-impact van een project of product berekent, wat de Milieu Kosten Indicator (MKI) inhoudt, hoe je de rekentool DuboCalc gebruikt en op welke manier de MKI in een aanbesteding kan worden gebruikt lichten wij toe in deze online masterclass. 

 

Kosten
Deelname bedraagt €195 excl. btw

Het programma

  • Wat is een MKI-waarde? 
  • Wat is DuboCalc? 
  • Voor- en nadelen van DuboCalc 
  • Hoe reken je met DuboCalc? 
  • Waarom wordt DuboCalc gebruikt? 
  • MKI in aanbestedingen 
  • Praktische voorbeelden 


Aanmelden via onderstaande formulier. 

Helaas is aanmelden voor deze masterclass niet meer mogelijk.  

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met

Nicolette Edelman

Nicolette.edelman@tauw.com