Tauw onderzoekt asbest in de bodem conform de NEN 5707. Een onderzoek kan uit drie stappen bestaan.

Stap 1: vooronderzoek
Vooronderzoek bestaat uit archiefonderzoek bij gemeente, provincie en opdrachtgever. Indien de locatie verdacht is, dan vindt een verkennend asbestonderzoek plaats.

Stap 2: verkennend bodemonderzoek
Eerst inspecteren we de onverharde terreindelen van de locatie. Bij aanwezigheid van asbest wordt de bovenlaag van de bodem onderzocht om een indicatie te krijgen van de hoeveelheid asbest in de grond.

Stap 3: nader onderzoek
Als uit het verkennend onderzoek blijkt dat er sprake is van verhoogde gehalten aan asbest in de grond dan wordt een nader onderzoek uitgevoerd. Hierbij graven we sleuven om een goede inschatting van de hoeveelheid asbest in de grond te maken.
Indien benodigd schrijft Tauw een plan van aanpak voor de sanering.

Meer informatie over onze diensten op het gebied van asbest?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Karin Grobben
T: +31 65 38 15 81 1
E:karin.grobben@tauw.com
LinkedIn