Stappen tijdens het bodemonderzoek

Tauw onderzoekt asbest in de bodem volgens de NEN 5707 norm. Een soortgelijk bodemonderzoek kan bestaan uit de volgende drie stoppen.

Stap 1: vooronderzoek

Vooronderzoek bestaat uit archiefonderzoek bij gemeente, provincie en opdrachtgever. Indien de locatie verdacht is, dan vindt een verkennend asbestonderzoek plaats.

Stap 2: verkennend bodemonderzoek

Eerst inspecteren we de onverharde terreindelen van de locatie. Bij aanwezigheid van asbest wordt de bovenlaag van de bodem onderzocht om een indicatie te krijgen van de hoeveelheid asbest in de grond.

Stap 3: nader onderzoek

Als uit het verkennend onderzoek blijkt dat er sprake is van verhoogde gehalten aan asbest in de grond dan wordt een nader onderzoek uitgevoerd. Hierbij graven we sleuven om een goede inschatting van de hoeveelheid asbest in de grond te maken.

Indien benodigd schrijft Tauw een plan van aanpak voor de sanering.

Meer informatie over onze diensten op het gebied van asbest?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Karin Grobben
T: +31 65 38 15 81 1
E:karin.grobben@tauw.com
LinkedIn