Een onderzoek begint met een inventarisatie waarbij we de risico’s op blootstelling aan asbest in kaart brengen. Daarna stellen we, indien nodig, een saneringsplan en kostenraming voor de verwijdering van het asbest op. Tijdens de sanering verzorgen we de directievoering en het (milieukundig) toezicht.

Asbest is één van onze speerpunten. Lees hier meer over onze diensten op dat gebied.

Door ongecontroleerde sloop, illegale stort en het gebruik als verhardingsmateriaal van terreinen en wegen, is asbest op grote schaal in de bodem terecht gekomen. Omdat asbest kan leiden tot gezondheidsrisico’s, wordt steeds vaker onderzoek naar asbest in gebouwen en in de bodem gedaan en is dit in sommige gevallen zelfs verplicht. Tauw voert deze onderzoeken uit, zowel in (water)bodems en puin als in gebouwen.

 

Meer informatie over onze diensten op het gebied van asbest?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Gijs Duijst
T: +31 62 29 27 55 3
E:gijs.duijst@tauw.com
LinkedIn
Gijs Duijst